Relatie tussen God en mens

Relatie tussen God en mens

 

1.1 God is Liefde

God is Geest, Hij houdt van de mensen.
Daarom gaf Hij de mensen een ziel maar ook een geest.

Als de mens er om bidt geeft Hij:
    Leiding
    Kracht
    Hoop
    Inzicht
God wil met de mens leven in gemeenschap
    in de mens geven vrucht

Jer. 29:11

1 Tess. 5:23

Rom. 5:5

 

Rom. 8:14
Hand. 1:8
Ef. 1:17

 

Hos. 2:21
Gal. 5:22

1.2 Alleen rationelen kennis middels het verstand

Verstandelijke kennis:
    maakt opgeblazen
    geeft innerlijke duisternis
    blokkeert het leven
    geloof maakt woord tot kracht
    alleen maar overtuiging is een dood geloof

1.3 Het ontbreken van een relatie geeft alleen rationele kennis

Geen geloofsbeleving, alleen een 'geloofsbelijdenis'
    geen gemeenschap met Gods Geest
    geen gemeenschap ... geen vrucht
dan 'verdroogt het land', geeft religieuze traditie i.p.v. relaties.
Dan verwelkt alles, alles wordt formeel en doods.

 

 

1 Kor. 8:1
Rom. 1:21
Joh. 5:39
Rom. 1:16
1 Kor. 4:20

 

 

 

Hos. 4:1-6

1.4 Relationele kennis: overtuiging wordt beleving

Echte kennis geeft:
    verlichte ogen van het hart
    wijsheid en inzicht
    een goed godsbeeld
    genade en ontferming

1.5 Hoe God ons ziet
   
    God kent ons hart
    troost ons hart
    vormt ons hart en maakt ons sterk
naar zijn 'beeld'de voorstelling die Hij er van heeft.

 

 

Ef. 1:17
Kol. 1:9
Ef. 4:13
Hebr. 4:16

 

 

2 Tess. 2:16
2 Kor. 1:3-6
2 Tess. 2:17

1.6 Hoe wij God zien

Wees als kinderen
niet gericht op alles maar weten: rationele kennis
gericht op beleving, open, gevoelig, relationeel
zo ook open voor de geestelijke wereld, Gods Koninkrijk

1.7 Leven met God

God wil met ons leven als een Vader met zijn kind
Hij roept en helpt ons
Gods rechterhand is sterk
En nooit te kort om ons te hulp te schieten

Matt. 11:25-30

 

 

 

 

 

 

Jes. 41:10vv

 

Jes. 59:2

     

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Deze website is een initiatief van: