Vergeven of vergiftigen

Vergeven of vergiftigen

 

'De Heer wekt mij het oor, (...)
Hij wekt mij elke morgen'
Hij wil een heel persoonlijke relatie 'oor op oor', zodat wij Hem ook horen.

'Uit de diepten roep ik tot U, (...)
laten Uw oren opmerkende zijn'         
...Bij U, Heer, is vergeving...


Willen we alleen dat God ons hoort,
of willen we een wisselwerking?

Jesaja 50:4

 

 

Psalm 130:1,2

   Als we in reactie komen, dan
gebeurt dat in de ziel,
meestal om wat we horen.
We vechten of we vluchten,
we worden agressief of depressief.
     'Ik ben niet weerspannig geweest,
     ik ben niet teruggedeinsd'

Als we niet vergeven, komen we in de handen van de folteraars terecht.
Als wij vergeven vergeeft God ons ook.
Moeilijk? Zwak? God helpt!

 

 

 

Jesaja 50:5

 

Matteus 18:34

 

Romeinen 8:26

 

 'Laat die gezindheid bij u zijn,
welke ook in Christus Jezus was'
'Vergeeft elkaar zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft'
'Vergeef elkaar (...); gelijk ook de Here u vergeven heeft'

 

Filippenzen 2:5

Efeziers 4: 32

Kolossenzen 3:13

   Kunnen we vergeten?
God neemt de bittere wortel uit de herinnering weg.
Door de kracht van de Geest krijgen we andere gedachten over de ander die ons iets aandeed.
Dan kan ook de negatieve band tussen ons en de ander verdwijnen en zal onze ziel een bevrijding ervaren van innerlijke druk.

'Ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht als een gespeend kind bij zijn moeder'
Zo bij God zijn is Zijn bedoeling.

'Dan zal de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, onze gedachten behoeden in Christus Jezus.'

 

 

 

Psalm 138:3

 

 

 

Psalm 131:2

 

 

Filippenzen 4:7

     

 

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Deze website is een initiatief van: