Vriend in nood

Vriend in nood

Voor de lokale omroep zijn in het recente verleden ongeveer 80 radiouitzendingen opgenomen. In deze uitzendingen wordt telkens een ander thema behandeld. Hieronder vindt u een opsomming van al deze uitzendingen met daarbij een korte samenvatting van het thema en de inhoud. Alle uitzendingen zijn omlijst met muziek.

Het zijn radiouitzendingen van een uur. Via het contactformulier zijn de uitzendingen te bestellen op CD voor € 3,50 per stuk, onder vermelding van het nummer en de titel. Als u daar (contactformulier) uw gegevens achterlaat, dan nemen wij contact met u op.

001. Petra

Het  in de jeugd meemaken van incest over een lange periode verwoestte veel relaties en  werkte door in de twee huwelijken van Petra. Overwinning blijkt mogelijk over diepe minderwaardigheidsgevoelens, angsten en vrees voor mensen. 

002. Jacqueline

Het plegen van abortus onder druk van mijn ‘levenspartner’ gaf zelfs na 12 jaar veel innerlijke problemen. Vooraf dacht ik dat ik gek werd van de twijfel, nu voel ik me leeg en dood van binnen. Feiten uit het verleden zijn niet te veranderen, maar de beleving van de feiten wel! 

003. André

Thuis leerde men mij dat je in God moet geloven. Ik bid, maar het zegt me niets; ik ga naar de kerk, maar altijd blijf ik twijfelen aan God; het knaagt aan mij en ik blijf onrustig. Door te bidden om de heilige Geest ontvang je deze en krijg je innerlijke kracht. Dan wordt geloven een relationele ervaring i.p.v. alleen maar een verstandelijk weten. 

004. Bep

Slecht slapen op oudere leeftijd en daarbij de onzekerheid over het leven na de dood. Hoe denkt God over oude mensen en wat wil Hij zo graag aan ze kwijt middels de beloften die Hij doet in zijn Woord.

005. Marlies

Innerlijk stemmen en dwanggedachten vormen een tweede leven en maken het dagelijks leven steeds moeilijker. Paranormale begaafdheid wisselt zich af met negatieve druk van het ‘kwade ik’. Geestelijke bevrijding is mogelijk in plaats van veel ‘tranquillizers’. Innerlijke aanranding en pressie veranderen in innerlijke vrede en rust.

010.  Er zij licht !!! (Kerstuitzending 2004)

Jaarlijks terugkerende ‘kerstboomballenbusiness’ met zinloze ‘zorgverdrijvers’. Bevrijding die blijft en diep doorwerkt in al je levenservaringen, zoals de zon onweerstaanbaar de aarde verwarmt en leven wekt.
Dat is mogelijk voor een ieder die zich afkeert van ‘kunstverlichting’ en zich opent voor het Licht der wereld.

011. Vrede op aarde (Kerstuitzending)

Een tijd waarin de  vrede middels menselijke macht en wreed geweld ver te zoeken is. Het ‘risico’ dat God nam om zijn Koninkrijk van wereldwijde vrede op te starten met de geweldloosheid van een Kind. Onverwoestbare hoop voor een ieder, onder welke omstandigheden dan ook.

012. Petronel

Angst voor mensen, angst voor kleine ruimten, diepe minderwaardigheidsgevoelens, een dagelijkse kwelling die een mens innerlijk verlamt. Van binnenuit genezen zonder pepmiddelen is mogelijk door de wil om te vergeven. Krachtige ondersteuning door de werking van de heilige Geest.

013. De zon is aan de horizon

Als alles donker is en depressie ons drukt. In het holst van de nacht een herder die waakt. Als de nacht het koudst is, ligt de zon vlak onder de horizon.
014. Angst

Angst voor geweld. Natuurrampen een straf van God??? Gevangen door angst voor de toekomst, blind voor positieve perspectieven? Er is hoop voor ieder die zich openstelt voor de kracht van Gods Geest, die ons dagelijks nieuwe visie geeft op alles wat in en om ons gebeurt.
015. Kennis van God...?!

Theoretische, dogmatische en moralistische kennis van God werkt niets uit en laat de mens in zijn zoeken naar God in de kou staan. God wil niets liever dan een echte persoonlijke relatie met ons. Onvoorstelbaar? Hartverwarmend, altijd hoopgevend, zonder religieuze bijsmaak.
016. Verlies de moed niet

Voor alles is een pil in onze medische maatschappij. Maar werkt het echt? En wat is de prijs die we betalen, ook gezien de bijwerkingen die we te accepteren hebben? Er staat een onuitputtelijke kracht tot onze beschikking om van binnenuit onze problemen op te lossen, zonder negatieve bijwerkingen. Kies en ken!
017. Over bidden gesproken

Bidden werkt niet! Ik merk niet dat God mij hoort, laat staan dat ik ook maar de geringste indruk heb dat Hij op mijn vragen ingaat. Bij God is het nooit: Het kan vriezen of dooien, of enerzijds... anderzijds. Hoe ervaren we juist in ons bidden dat je echt op God aankunt?
018. Nooit meer alleen

Alleen is maar alleen en zoveel mensen zijn zo ontzettend alleen, zelfs in hun diepste relaties. Bij God zijn we nooit vreemdelingen of ‘bijwoners’. De veiligheid beleven van een hecht gezin, is dat mogelijk in deze tijd? Zeker weten!
020. Depressiviteit deel 1

Depressieve buien bij een op de vijf pubers, deze stoornis treft meisjes veel vaker dan jongens. (Onderzoek van de Groningse universiteit onder middelbare schooljeugd.)
Het voorkomen van felle reacties op innerlijke pijn door een juiste verwerking van deze pijn. Relaties en verwerping daarbinnen, een oplossing voor de gevolgen van verstoorde of verbroken relaties.
021. Depressiviteit deel 2

In Nederland zijn 2500 mensen manisch-depressief. Stemmingswisselingen leiden tot oncontroleerbaar gedrag en irreëel denken (uit: Hoogeveens Dagblad).
Depressieve en manische reacties zijn niet meer dan vecht- en vluchtreacties op innerlijke pijn. Deze reacties kunnen  tot rust gebracht worden door het verzorgen van deze innerlijke pijn.
022. Depressiviteit deel 3

Stemmingen zijn zo vaak negatief. Houdingen zijn zo moeilijk te veranderen als er een depressie aan ten grondslag ligt. De kracht van een positieve gedachte, verwekt door de heilige Geest, blijkt veel sterker te zijn dan welke negatieve gedachte ook. Angst verdwijnt zonder meer, zoals sneeuw verdwijnt door de warmte van de voorjaarszon.
023. Opstanding der doden

Veel problemen hebben hun invloed gehad en ons mede gevormd tot wat we nu zijn. Wij voelen ons vaak vastgeprikt aan ons verleden, zeker gezien onze eigen onoverkomelijke tekortkomingen.
Er is altijd een overvloed aan kracht om ons te vernieuwen, wanneer we ons openstellen voor de opstandingskracht, die Jezus ieder van ons heel persoonlijk wil doen ervaren!
025. Geloof in God, dat werkt!

Wat worden wij vaak teleurgesteld in ons geloof in onszelf. In ons geloof in mensen, onze familie of vrienden. God... is die dan te vertrouwen? Men zegt toch terecht: 'God is dood'?
Als je de kracht van God zoekt, door er om te bidden, zul je die vinden en dus ervaren, daar kun je zeker van zijn.
026. Stromen van levend water
   
Met symptoombestrijding zijn we niet echt geholpen. Wetten, sancties en angst voor straf brengt de wereld niet veel verder.
Vrij van de heerschappij van negatieve krachten in ons leven. Wetten hebben geen kracht om ons te helpen om het goede te doen. Er is echter onmetelijke kracht om te overwinnen, voor een ieder die dat wil.
027. Het dak eraf!

Een halve waarheid is een hele leugen. Brengt geloven heil en heling? Als je er geen barst van ziet, zeg dan niet dat je het gelooft.
De grote demonstratie van de werking van geloof, juist in de problemen. Geen vormendienst en uitwendige toestanden maar... luister maar eens!
028. Bartimeus, de blinde bedelaar

Veel mensen leven zonder perspectief en zijn op hun levensweg vastgelopen in uitzichtloze situaties.
Hoe een persoonlijke ontmoeting met Jezus nu nog mogelijk is en nieuwe visie geeft ondanks welke omstandigheid ook.
029. Pinksteren, de prijsuiteiking

De grootste strijd levert de grootste prijs! De levensstrijd, een strijd op leven en dood! Gods Geest, uitgestort op al wat leeft, na de definitieve overwinning van de satan. Nu is er overwinning mogelijk voor een ieder die zich opent voor Gods Geest.
030. Verlating of vertroosting

Verlating, verwerping, veel voorkomend probleem dat vele negatieve gevolgen met zich meebrengt.
Negatieve relaties geven negatieve reacties! Pijn, angst, depressie. Het verschil tussen ‘ik kan niet’ en ‘ik wil niet’ Het hele proces van vergeven met alle positieve gevolgen dientengevolge begint bij... ’ík wil’.
031. Digitale sex

Verslaving doodt elke relatie. Pijn leidt tot lustbevrediging. Lustbevrediging leidt tot verslaving. Seks, als middel tot lustbevrediging, past tussen de volgende  reacties op pijn zoals: snoepen, drank, drugs, seks.
Lust is een kracht die zich niet door een voorschrift buiten werking laat stellen.
Het samengaan van lichaam, ziel en geest  biedt mogelijkheden om tot diepe innerlijke overwinning te komen.
032. Verlaten en aanhangen

Verlating binnen het huwelijk, harde noodzaak. De belangrijkste voorwaarde voor een gelukkig huwelijk ten enenmale onbekend geworden! Huwelijksproblemen voorkomen is beter dan ze te genezen!
Pijn in de relaties wegens plakken in plaats van elkaar ‘aanhangen’! De positieve kracht van verlating van het voorgeslacht.
033. Samenleven, waar leer je dat?

Het gezin op de tocht. Relatievorming op de tocht. In het gezin leer je het samenleven in relaties voor het leven... of je leert het daar niet. Maar waar leer je het dan wel?
God biedt zijn ‘huisgezin’ aan, waar de mens een enorme herkansing krijgt, tot het herstel van geschonden relaties en verkeerde houdingen dientengevolge.
034. Wat is de mens?

De mens, een lustobject. Een commercieel gegeven. Een arbeidsmarkt voor psychologen en psychiaters.
Een mens in al zijn ‘werelden’, steeds meer anoniem, eenzaam en onbegrepen.
De mens, naar lichaam, ziel en geest, kort samengevat: door God begeerd en door de satan bedreigd.
Verwekt in het Huisgezin van God, is de mens naar Gods beeld, en... bijna goddelijk. Onvoorstelbaar, maar waar!
035. Yoga, gym of godsdienst?

De mens met zijn geestelijke problemen zoekt zich rot naar God. Oosterse godsdiensten brengen ons middels de meditatie in contact met geesten uit het oosten. De slag om de vrije geest in volle gang.
Gods geest bevrijdt ons van het juk ( yoga) van de slavernij en stelt ons in de geestelijke vrijheid.
Zelfstandigheid in plaats van afhankelijkheid. Volheid van Gods Geest in plaats van leeg maken voor een onbekende geest uit het hindoeisme.
036. Acupunctuur! Tempel of prikkaart?
   
Op zoek naar gezondheid gaan veel mensen in hun onwetendheid te rade bij de acupunctuur. Deze heeft zijn fundament bij de ‘school van de waarzeggers’ uit de tijd van het taoisme.
De mens, afhankelijk van en vastgelegd door de energiestromen vanuit de kosmos. Vrij om te kiezen kan de mens door te vergeven haat, bitterheid en wrok overwinnen.
Door vertrouwen kan hij angst en spanning overwinnen. Vrij om te kiezen kan een mens voor dit alles een beroep doen op de kracht van Gods Geest.
037. Iriscopie... licht of duister

Astrologie: de mens in het diepst van zijn wezen bepaald door de sterren waaronder hij geboren is. De iris is alleen maar een medium bij deze diagnostische vorm van waarzeggerij.
God geeft door zijn Geest verlichte ogen van het hart, zodat men weet welke hoop er is. Deze hoop, ook voor genezing, is altijd duidelijk en gebaseerd op het geloof in het betrouwbare Woord van God.
038. Hekserij... spiritueel spelletje?

Met krachten vanuit de natuurgodsdienst kan men niet ‘vrijblijvend’ experimenteren. Dit leidt zonder meer tot geestelijke gebondenheden, met alle negatieve gevolgen van dien. In ons lichaam en in onze ziel.
De kracht van de heilige Geest werkt diep bevrijdend als we daarom bidden in Jezus’ naam. Geestelijke hulp is mogelijk bij problemen die door hekserij en toverij ontstonden.
039. Vérbonden... of gébonden

De mens is een relatiezoeker. Hij kan zich verbinden in een relatie en hij kan gebonden worden door een verkeerde relatie. Gebondenheid en vrijheid, naast elkaar in onze ziel, als licht en duister.
Hoe onderkennen we gebondenheid en komen we tot innerlijke vrijheid? Het Woord van God en zijn Geest samen geven duidelijk zicht op deze diepe innerlijke levenservaringen.
040. Jezus rechtvaardigt een hoer

Geloven is vaak niet meer dan een stelletje regels: dit mag niet en dat moet je doen of zelfs zo moet je denken. Wetten en voorschriften geven nooit de kracht om het leven te leven. ‘Leven in overvloed’ en zeker herstel van leven is iets heel anders.
Jezus zelf bindt vaak de strijd aan met dorre, dode dogma’s, ook als Hij in het openbaar in gesprek is met een hoer.
041. Over thrillers, horror en griezelverhalen

Is de overgave aan thrillers, horror en griezelverhalen altijd wel zo onschuldig als het lijkt? Of doet het ook iets met je, waardoor je vaak zonder dat je het zelf doorhebt, verandert? En hoe zit dat dan, als we onze kinderen daaraan blootstellen?
Zonder moralisme kunnen we de positieve gevolgen ervaren, als we ons bewust worden van de bijwerkingen en ons er van distantiëren. We kunnen ons er zelfs van reinigen.
042. De kracht van vergeving

God spreekt er in zijn Woord op verschillende momenten over, dat Hij voor ons een 'hoorn de heils' heeft opgericht. Wat dat betekent, kunnen we horen in deze uitzending. Een 'hoorn' is o.a. een bijbels beeld van vergeving, van redding en van zalving. Hoeveel mensen zijn er niet vastgelopen in hun pijn, omdat ze zich verworpen voelen en gefrustreerd zijn. Maar er zijn oplossingen!
Herstel van opgelopen pijn in onze ziel, begint vaak pas als we bereid zijn om de ander te vergeven. Vergeving werkt krachtig uit in je leven!
043. De kracht van zalving

Een zalving is eigenlijk een volkomen vergeten begrip in de geestelijke wereld, terwijl het zo'n belangrijke rol speelt in de relatie tussen God en de mens, die Hij zalft.
Een zalving maakte van een herdersjongen een strijdbare held (David). Een zalving geeft zicht in hopeloze situaties en innerlijke kracht als alles je tegenzit.
044. De kracht van geloof

Geloven: een stelletje verouderde regels, overgedragen door de voorgaande generatie? Eigenlijk volledig achterhaald en niet van deze tijd? Oorzaak van veel strijd en onbegrip?
Geloven maakt dat het Woord van God gaat functioneren. Geloven is geen ‘weten’, maar een kracht, die de mens de onvoorstelbare werkingen van het Koninkrijk van God laat beleven.
045. Engelen zijn dienende geesten

Engelen, lieve figuurtjes met vleugeltjes en engelenhaar, mooi als kerstversiering. En ze horen thuis in een zangkoor dat zingt ‘boven de sterren’?
Engelen, krachtige helden, die ons leven op aarde ondersteunen en ook concreet te hulp komen als we er om bidden. Strijdbare helden, soms opererend als een enorme legermacht, zoals in de kerstnacht.
046. Het Koninkrijk der hemelen... geen illusie

Bepaalt de stekker aan de kerstboom de sfeer, de duur van de kersttijd? Lichtjes uit, einde verhaal? Kerstverhaal? Een sfeertje met kaarsjes? Een horecastunt?
Geen angst, mensen, er is meer aan de hand in de hemelse gewesten dan de horeca ons doet geloven. Engelen kunnen, als we dat willen, in ons leven enorme dingen verschuiven om ons daarmee te helpen. Kinderdroom? Nee, Het Kind leeft!
047. Jezus... het Kindje of de Zoon

Elf maanden in de kerstverpakking en dan de donkere Decembermaand; 'een kerstkindje' in ieder huis. ‘Kaarsje-boompje-beestje' -christendom? Sfeer en niet meer, waar is de Heer?
Jezus, het kindje, wordt Zoon en blijft dat, gisteren en vandaag! Op het werk, in het volle leven, sterke God, wonderbare Raadsman! Ongelooflijk, man!
048. Alles nieuw... na kerst

Kunstlichtjes, kitsch, Kerst? De werkelijkheid even buiten de knus verwarmde kamer. Het nieuwe jaar in met een oliebollenbuikje?
Mensen, er is voorjaar voor u. Een nieuw jaar, een echt nieuw jaar, van binnenuit geboren in het diepst van je eigen mogelijkheden. Wie zou dat niet willen?
049. Achterstallig onderhoud verwondt

Scholieren pijnigen zichzelf. Op 654 scholen voor voortgezet onderwijs vindt bloederige zelfpijniging plaats om innerlijke pijn even niet meer te hoeven voelen. Zelfbeschadiging,  diepe zelfverwerping, een bodemloze put, een vicieuze cirkel?
Reiniging van de ziel, heling van de ziel, leven in overvloed in je ziel! Concrete mogelijkheden om als een ‘doe-het-zelver’ je innerlijke problemen op een constructieve manier aan te pakken.
050. Alcohol... vriend of vijand

Alcoholgebruik neemt hand over hand toe. 80.000 stevige drinkers onder de leeftijd van 16 jaar. Blijvende schade aan de hersencellen juist daar waar deze dienst doen voor de sociale vaardigheden en het leggen en beleven van het intermenselijk contact.
Het is mogelijk met deze schadelijke schijnoplossing te breken. Niet met wetjes van buitenaf opgelegd. Innerlijke kracht, uitgroeiend tot eigen persoonlijkheid, versterkt je wil, breekt je angst voor mensen en… geeft echte levenscontacten.
051. Onverbrekelijke liefde

De liefde, het meest commercieel uitgebuite gegeven van de innerlijke mens, waar een hele seksindustrie van leeft. De liefde, basis voor de diepste teleurstellingen en frustraties. De liefde, erotische trekpleister voor veel internetverslaving.
Onvoorstelbare bron van innerlijke energie, dat is mogelijk voor een ieder die zich daar voor openstelt. Mensen, de grootste kans voor een gezond leven naar de innerlijke en de uiterlijke mens ligt voor het grijpen.
052. Niks menselijks is ons vreemd

Jaloezie, een bron van intermenselijke spanning. Jaloezie, bitterheid, wrok en uiteindelijk een diep isolement, dat zelfs kan leiden tot zelfmoord. Geen oplossing? Denkt u dat daar niet van vrij te komen is? Eindeloze slapeloze nachten?
Diepe innerlijke vrijheid, zonder de tijdelijke verdoving, pillen of poeders, dat is mogelijk. Hoor wat anderen deden en beleefden en... beleef je vrijheid!
053. Stop Manische Depressie (deel 1)

Vier leugens over manische depressie: Het is een ziekte, het is ongeneeslijk, het is erfelijk, er is geen onderscheid tussen ziel en geest! Men veronderstelt dat voor een groot deel van deze mensen geen behandeling mogelijk is.
Het begrijpen van het ontstaan van dit innerlijke probleem is de helft van de aanpak ervan. Met levensechte voorbeelden heeft u binnen de kortste keren zicht op deze diepe menselijke reacties, en... als u wilt, de aanpak en de oplossing binnen bereik.
054. Stop Manische Depressie (deel 2)

Depressiviteit wordt vaak gezien als een ziekte die dan ook nog erfelijk is. Zo vader, zo zoon? De grootste misvatting van de menskunde vangt de mens in een niet te veranderen gedragspatroon: Manisch... Depressief!
Gedrag is nooit via de genen overgedragen. Je moedertaal is altijd te vervangen door een andere taal te leren. Gedrag kun je wijzigen, verbeteren en… aanleren. De kracht van de geest is onvoorstelbaar bij het oplossen van de problemen in de ziel!
055. Stop Manische Depressie (deel 3)

Angst is een grote generator van manische depressie. Angst voor de toekomst. Maar ook de harde feiten van het verleden, onveranderlijk. Falen, mislukken, de laatste kans. Daar is toch niet aan te ontkomen! En zo zit de mens vast aan zijn reacties. Maar er is meer!!
Het inschatten van de feiten gebeurt vaak vertekend door de angst. Feiten zijn niet te veranderen, maar de beleving van de feiten wel! En daar heb je nu juist de mogelijkheden voor nodig die jouw geest je kan bieden!
056. Stop Manische Depressie (deel 4: Geloven... eten of weten)

Veel weten zonder te eten geeft uitgehongerde mensen. Deze mensen zijn niet stabiel, snel ontmoedigd of geïrriteerd. Geen levensvreugde, laat staan levenskracht. Geloven is vaak niet meer dan weten... o ja, zeker weten... maar niet meer dan dat! Met alle gevolgen van dien.
Jezus zei: 'Geef gij hun te eten!' in plaats van 'geef gij hun te weten'. Je kunt eten en je daar voor openen. Zodat je ziel in ‘overvloed zich verlustigt’. Dan wijken alle innerlijke problemen en niet alleen maar voor zolang de verdoving werkt.
057. Stop Manische Depressie (deel 5: Gedachten van troost bij zelfdoding)

Elk sterfgeval heeft een boodschap in zich. In de hulpverlening rondom de zelfdoding is een ding duidelijk geworden: Hier schreeuwt een mens voor het laatst om het leven! De diepste depressie kan tot deze wanhoopsdaad leiden. Geen hoop? Zeker, die is er!
Als ergens de menselijke geest ondersteuning nodig heeft van de kracht van de heilige Geest, dan is het hier. Woorden schieten te kort, de werking van de onvoorwaardelijke onverbrekelijke liefde van God nooit!
058. Pasen... Een nieuw begin

Zou ik het maar eens over kunnen doen! Opstaan en opnieuw beginnen. Dat is mogelijk. Helemaal opnieuw! Laat u niet inpakken door uw verleden.
059. De kracht van de... lente

Determinatie prikt de mens vast op zijn verleden, op zijn voorgeslacht, ja zelfs op 'zijn'
sterrenbeeld. Als je het tenminste gelooft. Kies voor het leven, dan wordt het voorjaar voor jou, onweerstaanbaar alles fris en nieuwe vormen.
060. Pasen en Pinksteren... op één dag!

Kom in de benen, er is volop kracht, nieuwe kracht, alle dagen weer! Bekeer u en laat u dopen, er is volop reden om op te staan. Hoe? Luister maar eens!
061. Weerloos of weerbaar (deel 1)

Innerlijke misleiding, dwanggedachten, kan men zich daar tegen weren? Kun je daar van af komen? Er is een geestelijke wapenrusting, wist je dat niet? Neem die en je kunt er tegen.
062. Weerloos of weerbaar (deel 2)

Hersenletsel voorkom je onder andere met een 'valhelm' in het verkeer. Neem de valhelm voor de val in het intermenselijke gebeuren, je gedachten en gevoelens. Het kan; voorkomen is beter dan genezen, maar zelfs dat laatste is mogelijk.
063. Komt allen tot mij!

Gods Woord en zijn Geest werken echt, wereldwijd. Zoals de zon het leven geeft en... werkt....  Wereldwijd als je jezelf er voor openstelt, zo werkt ook het Licht der wereld.
064. Knollen voor citroenen

Mandala's, meditatieve massamisleiding. Mens, wees wijzer en zoek de wijsheid en de kracht middels het Woord van God en zijn Geest.

065. Jezus ... het Levende Woord van God

Wie en wat is Jezus nou precies..? Was Hij mens of is Hij God..? Johannes begint zijn Evangelie met zijn versie van het scheppingsverhaal. Dat geeft meteen een duidelijk zicht op wie Jezus in werkelijkheid is. Hij was en is God op aarde en is God in ons.

066. Worden als een kind

Jezus roept ons op, om te worden als de kinderen. Daarmee bedoelt Hij niet dat we ons als kinderen moeten gedragen. Het betekent wel dat we ons in volwassenheid ondergeschikt maken aan Hem. Dan kunnen we deuren openen die anders gesloten blijven...

067. Het werkt echt (deel 1)
068. Het werkt echt (deel 2)
069. In de stilte van mijn hart
070. Wat een wereld
071. De zinloosheid van Kerst!
072. Kerst... nu in u!
073. De enige grondwet die werkelijk werkt!
074. Stormschade... of Stromen van Levend Water

075. God rekent met GELOOF

Als wij bereid zijn om God in alles te vertrouwen en uit te gaan in geloof, dan zullen we ervaren, dat God heel dichtbij is. God vertrouwen is een kwestie van ervaring opdoen met God die 100% trouw is; altijd..! Zo leren we te GELOVEN en stappen te zetten, die je menselijkerwijs niet zou durven...

076. Pasen... dát is pas leven!

Second life, een nieuwe rage, virtuele 'visie' van velen. En het leven van elke dag, het echte leven? Steeds meer mensen ontvluchten het en duiken in irreëel isolement.
Echt leven, van binnenuit, samen met anderen? Dat kan!
077. Schijn bedriegt!

Games, playstations, ze vliegen weg als broodjes bij de bakker. Virtueel vermaak. Zoek je het leven, het echte leven met anderen? Het is er volop. En... wie zoekt zal vinden.
078. Pinksteren... innerlijke genezing!
079. Kerst 2007 (Dubbele uitzending: 2 uren)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.