Slotwoord

Slotwoord

Het is níet mijn bedoeling geweest dit zo
gevoelige onderwerp, met al zijn oorzaken
en gevolgen, compleet te beschrijven.
Zij die dan ook dit lazen en nu denken:
'zo,  dat weten we dan weer!', missen ten
enenmale het doel waarvoor ik deze dingen
probeerde voor u te verwoorden en vast te
leggen.
Veeleer had ik de bedoeling uw gedachten
in deze te richten op uw eigen verborgen
omgang met God opdat mede hierdoor
                         een hervormd worden
                         zich blijft voortzetten
                         door de vernieuwing van uw denken
                         opdat wij mogen onderkennen
                         wat de wil van God is
                         het Goede
                         het Welgevallige
                         en het Volkomene.
                         ( ook in deze).       Rom. 12:2 

        

 


 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.