3 Oorzaken van deze hartsgesteldheid

3. Oorzaken van deze hartsgesteldheid

God maakte de mens naar Zijn Beeld. Goddelijke  Beeldoverdracht. Hij gebruikte daarvoor o.a. Zijn Genade, zelfs genade op genade. De tegenspeler van God, de satan, probeert Gods werk te verstoren, beeldverstoring. Daarvoor gebruikt hij zélfs de Wet, en verder wet op wet om de mens uit de gemeenschap met God te houden en dus de Godsvrucht te voorkomen, want nog nooit is er gerechtigheid als Godsvrucht  voortgekomen uit een wet !
De wetsgeleerden hadden naar Jezus'  woord de duivel tot vader. Gods genade echter is hulp, hulp te gelegener tijd (Hebr. 4:16). Genade is niet een juridisch woord, wettisch, maar vitalistisch, vol van levenskracht en ondersteuning, vol van mogelijkheden om tot de bestemming te komen!

     'De Genade Gods is verschenen,
       heilbrengend voor alle mensen,
       om ons op te voeden
       zodat wij... godvruchtig in deze wereld zouden leven
       ...om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid
       en voor Zich te reinigen
       een eigen volk, volijverig in goede werken' (Titus 2:11-15)

De wet verlamt, maakt onzelfstandig.
De genade verwarmt, maakt vrij en leidt tot volle bestemming.
Genade heeft dus kracht in zich tot hulpverlening, een hulpverlening die het juridische denken van wet op wet ten enenmale mist.

'Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet;
  want indien er gerechtigheid door de wet is,
  dán is Christus tevergeefs gestorven' (Gal. 2:21)

Als we dus, hoe goed bedoeld ook, streven naar het goede en de gerechtigheid middels allerlei wetten en voorschriften, dan gaan we aan de werking van Jezus' opstandingskracht voorbij, 'dan is Christus (daarvoor) tevergeefs gestorven'.

En de mens stelt zo gauw een andere mens onder de wet. Redenen te over daarvoor, zoals er zijn:
1. Angst voor de boze, de verleidingen, het falen.
     Hij speelt echter daarmee juist de boze in de kaart.
2. Meer oog voor het voorbeeld dan het Vaderbeeld. 
3. Gewoonten en tradities. Zo deden we het al van oudsher.
4. Men durft een kind niet écht op te dragen aan God en 
     toe te vertrouwen aan Zijn genade, hulp en bescherming.
5. Miskenning van zelfstandigheid van de ander en
     zijn verborgen omgang met God.
6. 'Goed' voorbeeld doet 'goed' volgen, wettisch christendom 
     brengt wettische christenen voort (2e generatie).

Deze overdracht van beelden, het Vaderbeeld, het Godsbeeld en de rol die dit speelt in de opvoeding van kinderen wordt o.a. nader uitgewerkt in de toerusting: 'Ouder-kind relaties, gevolgen en mogelijkheden'.

De zojuist gestelde vragen inzake de hartsgesteldheid willen we nu nog eens onder ogen zien, zij het in wat gewijzigde vorm te weten:

                            'Wie geeft het voorbeeld?'
                            'Hoe was dit voorbeeld?' 
                            'Waarom werd dit voorbeeld zo gegeven?'

De appel valt niet ver van de boom indien we via de 'wet' leven willen overdragen. In de wet is echter geen leven, in de Geest daarentegen is leven en vrijheid.  

        

 

 


 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.