Openbaring van Jezus Christus

Hoofdstuk
van Openbaring

<<---  Klikt u hiernaast het door u gewenste hoofdstuk aan. 
             U kunt dan u in het nieuwe scherm vers voor vers de bijbelstudies volgen. 
             Elke studie duurt rond de 15 minuten.

 

Over de te beluisteren bijbelstudies...

Het boek “de Openbaring” werd opgetekend
door de evangelist Johannes.

Johannes beschrijft daarin, met vele beelden
ontleend aan het Oude- en Nieuwe Testament

op welke wijze Jezus Christus Zich openbaart
in en door Zijn volk
van alle tijden en op alle plaatsen in deze wereld.

Deze Openbaring van Jezus Christus in Zijn volgelingen
vond een aanvang tijdens Zijn omwandeling op aarde.

en met name sinds
de uitstorting van Zijn Geest “op alle vlees”.

Aanvankelijk klonken Zijn woorden tot Zijn volgelingen
toen ze terugkkeerden nadat Jezus er 72 had uitgezonden.
        “Ik zag de satan als een bliksem
          uit de hemel vallen”.
        “Ik heb u macht gegeven
          tegen de gehele legermacht van de vijand
          en niets zal u enig kwaad doen”.

Later spreekt Hij –zonder aanzien des persoons- 
tot al Zijn volgelingen van alle tijden, over de hele wereld.
        “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
         Gaat dan heen,
         maakt al de volken tot mijn discipelen.
         Ik ben met u al de dagen van uw leven”.

Sindsdien is de Openbaring van Jezus Christus onweerstaanbaar volop in
werking tot aan de laatste dag van deze schepping.

Tijdens de studie kunt u de gelezen bijbelgedeelten nazien en in sommige gevallen ook de illustraties openen, die bijgevoegd zijn ter verduidelijking. Aan de studies is ook nog een PDF-document gekoppeld, waarin alle gelezen bijbelteksten uit de opname zijn na te lezen.

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.