36 Slotwoord

36. Slotwoord

Het is niet de bedoeling geweest om  een complete tekst te schrijven. Zij die dan ook dit voorgaande gelezen hebben en denken 'Zo dat was dan dat' missen ten enenmale het doel waarvoor ik voorgaande teksten schreef.
Ze zijn bedoeld als prikkel om uw gedachten in beweging te zetten. Ook de vragen zijn met dat doel vaak expres zo gesteld dat er niet een éénduidig antwoord te vinden is.
Ik wil sluiten met de raad: Lees en herlees, bedenk en overdenk de genoemde bijbelteksten en ervaar met mij:

'Hoe kostelijk zijn mij Uw gedachten, O God.
Hoe overweldigend is haar getal.
Wilde ik ze tellen,
ze zijn talrijker dan het zand.
Als ik ontwaak
dan ben ik nog bij U.'

                Ps. 139:17,18. 

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.