35 Alles op zijn plaats

35. Alles op zijn plaats!

Een zuil biedt ruimte en draagt!
Zo wil God zijn wezen in ons leggen opdat wij ruimte bieden en kunnen dragen en anderen kunnen komen in de gemeenschap met God.
Wie overwint... daar gaat God mee door.
Wie zichzelf overwint is sterker dan die een stad inneemt.
Zo zal elke hulpverlener blijvend zijn wezen van God dienen te ontvangen.
    Hulpverlening
                             een hartsgesteldheid
                                                                    meer dan ooit.
Elke instabiliteit is overwonnen.
Elke engheid van denken, elke bekrompenheid vanuit een wetticisme overwonnen en vervangen door de ruimte van Gods genade en Zijn heiligheid.
Wat baat het de mens of hij de hele wereld met wetten beheerst en 'wint voor God' en zo zelf schade lijdt aan zijn ziel. Deze blijft immers hongeren naar gemeenschap, naar het wezen van God.


Vragen:

1. Een zuil staat onder druk. Hoe werkt dit als beeld bij de hulpverlener?

2. Indien iemand in wijsheid tekort schiet, wordt geen studie aangeraden maar... Waarom?

3. Een tempel zonder zuilen was even onvoorstelbaar als een fiets zonder wielen. Wat zegt dit over gemeenschap der heiligen?

4. 'Looft de Heere, gij zijn dienaren, gij knechten die staan des nachts in het huis van onze God'. Wat betekent dit voor u?

5. Een zuil staat vast op één plaats en een zwerfkei niet. Wat wil God in ons leven?
   

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.