34 Een lofgewaad past altijd

34. Een lofgewaad past altijd!

Een hart dat zich toesluit voor de agapè kwijnt in diepste wezen en wordt kwetsbaar, overgevoelig voor eros en philé. De mode maakt hier bijvoorbeeld dankbaar gebruik van en de sociale controle. God stelt ons in de vrijheid door Zijn gemeenschap met ons en herstelt daarin ook de geleden pijn. De Geest der Waarheid zal ons vrij maken en daarom ook is deze Geest onontbeerlijk voor echte hulpverlening tot in de diepste schuilhoeken van het hart. Daarbij komt dat alleen Geest kracht is. Het Koninkrijk van God, de werking van vrede, blijdschap en gerechtigheid, bestaat niet uit woorden maar uit van God gegeven geestelijke gemeenschap met de heilige Geest. 

Daarom ook wil ik het boek van de profeet Jesaja bij uitstek een boek van de bijbelse hulpverlening noemen. De kracht van het positieve denken heeft een tijd lang de  'tienduizenden' in haar ban gehad. Echter wij weten dat er geen kracht is die positief uitwerkt buiten de Geest van God. Daarom dit gebod bij de start van Gods hulpverleningplan:    'Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader...'

'Gij zult met de heilige Geest gedoopt worden'

'Gij zult kracht ontvangen wanneer de heilige Geest over u komt.'

 

Vragen:

1. Herschepping vraagt geestkracht. Waarom?

2. Zielse krachten houden geen stand. Waarom niet?

3. Een geestelijke groei vindt zijn oorsprong in...?

4. Toenemende vaardigheid om te helpen rechtvaardigt het uitreiken van een diploma. Of niet?

5. Gods medearbeiders zijn wij...  en God is Geest... Hoe werkt dat dan? 

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.