33 Voeding in drievoud

33. Voeding in drievoud

Liefde vraagt om voeding en liefde is zelf-voeding.
Echte voeding voor de innerlijke mens is gerechtigheid als een vrucht die groeit uit de gemeenschap met God.
Erotiek stelt de ziel teleur. Vandaar depressie of schuldgevoelens na elke 'escapade'.
Philé laat het zielenleven ook onvoldoende versterkt en gevoed. Eer van mensen, zegt Jezus, heb ik niet nodig want erkenning en waardering zijn, hoe belangrijk ook, niet voldoende om de diepste hunkering van de mens naar gemeenschap te vervullen.
Als de diepste liefdesvorm ontbreekt blijft de mens naar erkenning zoeken, of die missen. De pijn dientengevolge opgelopen kan niet gelenigd worden en zo ook de reacties daarop van depressie of agressie.
Wet op wet en verzwaring van strafmaat kan nooit de criminaliteit oplossen of doen verminderen.
De wet is een pedagoog tot Christus en waar deze laatste niet mag regeren zal de slavernij van de wet slechts toenemen èn dus de

W E T T E L O O S H E I D 

als reactie daarop.

 


Vragen:

1. Hulpverlening en geloof  zijn even onlosmakelijk met elkaar verbonden als wet en straf. Zeg eens hoe?

2. Onreinheid, verslaving is een gedrag of is het iets anders...?

3. Bestaat er geestelijke abortus? Zoja, hoe?

4. Gerechtigheid door de wet werkt niet als gif tegen ongerechtigheid. Wat wel?

5. 'De liefde Gods is in onze harten uitgestort', heeft dat ook te maken met 'De Geest des Heeren Heeren is op mij'? Zoja, hoe en met welke consequenties? 

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.