32 Liefde in drievoud

32. Liefde in drievoud

Een drievoudig snoer wordt niet gauw verbroken, daarom is er kracht als de mens niet scheidt wat God samenvoegt.
Eros: Liefde op zichzelf gericht. Ik heb mezelf lief.
Philé: Liefde in wisselwerking, liefde die een antwoord vraagt. Ik heb de ander lief en de ander mij.
Agapé: Onvoorwaardelijke liefde die van God uitgaat naar ons.
Deze drie vormen van liefde vinden in diepste wezen hun basis in respectievelijk het lichaam, de ziel en de geest.
Daarom kan zielse liefde nooit alleen de 'band der volmaaktheid' vormen. Liefdesproblemen zijn in wezen problemen, ontstaan vanuit een vertekend mensbeeld bij de één en/of de ander en dus ook een vertekend Godsbeeld.
Als er één of twee van de drie vormen van liefde ontbreken of zwak zijn neemt de derde vorm van liefde de rol over en krijgt een overaccent.
In een tijd van verarmde relaties zal de erotiek toenemen.
Zo ook werd een verarming van erotiek en intermenselijke relaties in het kloosterleven aangewend om de liefde tot God te laten toenemen.
Echter, overaccentuering vanuit disharmonie brengt nooit geluk of Godsvrucht voort.

Vragen:

1. Een geschonden vaderbeeld geeft veelal een geschonden liefdesleven. Waarom?

2. 'Zuiver in de leer' is een streven om iets anders te omzeilen. Wat denk je?

3. Eén verschijningsvorm van erotiek is bijvoorbeeld fanatisme. Hoe komt dat?

4. Liefde drijft alle vrees uit. Verklaar dit nù eens?

5. Leiding van God verstaan in hulpverlening geschiedt in de 'stilte'. Hoe werkt dit?  

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.