31 De zes levenshoudingen

31. De zes levenshoudingen

We kunnen vanuit onze 'delen'  van de ziel reageren:
1. Ik begrijp, en daarom wil ik, doe ik bijvoorbeeld.
2. Ik begrijp, en daarom voel ik, vergeef ik bijvoorbeeld.
3. Ik wil iets begrijpen ook al voel ik het niet zo.
4. Ik voel een zaak aan ook al wil ik het niet.
5. en 6. De mens die zijn verstand niet gebruikt, of in een vlaag van verbijstering of onwil of structureel vanuit bijvoorbeeld een diepgewortelde haat of vete.

Bekering is een diep gericht zijn van heel ons zielenleven, onze geest en ons lichaam op God. De gevolgen daarvan zijn nooit door wereldse methodieken van gedragsbeïnvloeding na te bootsen. Ons gedrag zal zijn een vrucht van gemeenschap met Gods Geest. Gods Woord keert nooit ledig weer omdat Gods Geest daardoor werkt. Daarover meer in de toerusting: 'Genezing van de mens door Woord en Geest'.
Ons denken en ons gedrag zullen als de Heer Zijn Geest en Woord erop in kan laten werken in alle delen tot volle waarheid geleid worden, dus tot volle bestemming komen.
Dit is pas  'l e v e n   i n   o v e r v l o e d ',
leven in harmonie, in balans.


Vragen:

1. Waarom vindt de 'wereld' steeds weer nieuwe methodieken uit van 'gedragsbeïnvloeding'?

2. Waarom gaan S.T. en T.M. de mist in en hoe konden ze ontstaan?

3. Liefde op het eerste gezicht mist...?

4. Waarom is trouw en betrouwbaarheid zo enorm diepingrijpend op gedrag?

5. Primitieve volkeren zijn zonder uitzondering occult bezig, waarom? 

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.