30 De rationalist

30. De rationalist

Deze mens 'maakt het' via zijn verstand. Logisch, exact, scherp in analyse en betoogtrant. Hij staat hoog genoteerd op de economische ladder.
Het goed ontwikkelde verstand kan veel honger en pijn in de ziel verbloemen, verbergen of wegredeneren.
Vandaar dat ook de vernieuwing door Gods Geest in ons denken aanvangt, God legt niet voor niets zijn Woord in onze mond en zal door zijn Geest ons te binnen brengen al wat wij van Hem geleerd hebben. Hierover meer in de toerusting: 'Gesprekstoerusting: Woord door Geest'.
De westerse culturen werken ook met een beheersing vanuit het verstand, leergeesten, wereldgeesten, via wet en dogma. (Oosterse culturen werken meer vanuit de geestelijke wereld.)
Een tijd van geestelijke armoede openbaart zich door sterk rationalistisch denken. Met het verstand wordt alles beredeneerd en bereikt. Als in die armoede Gods Geest geen toegang gegeven wordt, komt er onherroepelijk de hang naar het occulte.
Geest zoekt geest, met alle gevolgen van dien in het zielenleven. Doch nu niet positief maar negatief.
GODS GEEST WEKT HARMONIE IN DE ZIEL.
Occulte geesten wekken disharmonie in het zielenleven.
AAN DE VRUCHTEN KEN JE DE BOOM.

Vragen:

1. Theologie is een wetenschap met occulte bindingen. Is dit zo en zoja waarom?

2. Psychologie is nog minder dan een halve 'waarheid', waarom?

3. Wat betekent voor u 'omgordt de lendenen van uw verstand'?

4. Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Hoger... hoezo?

5. Hoe krijg je verlichte ogen van  het hart en wat werkt dit uit?  

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.