29 De gevoelsmens

29. De gevoelsmens

Deze mens heeft geleerd met zijn gevoelsleven de dingen op te lossen, aan te voelen. Meer aanvoelen dan aanpakken is de levenshouding. De kunstenaar. De dagdromers.
Uiterst gevoelig voor stemmingen bij zichzelf en anderen is hier een grote potentie tot hulpverlening.
Het kunnen aanvoelen en meevoelen moet echter goed verbonden worden met de wil en de gedachten, anders trekt deze mens zich terug in zijn schulp, 'overstelpt door zijn gevoel'.
Ook hier kan alleen de heilige Geest harmonie brengen en in onze zwakheid Zijn kracht geven.
De vrucht  van de Geest werkt diep door in dit deel van de ziel in bijvoorbeeld liefde en zelfbeheersing, trouw en volharding. Hoe dieper de gevoelens ontwikkeld zijn, des te sterker de mens kan aanvoelen en meevoelen, des te groter ook de 'uitslagen' zijn van verdriet en depressie.
Als deze mens niet door Gods Geest tot harmonie komt, tot rust, zal dit grote gevoelsleven oorzaak zijn van veel ellende en instabiliteit. Het spreekwoord:
        HOE GROTER GEEST, HOE GROTER BEEST
kon hier wel eens zijn oorsprong hebben.

Vragen:

1. Waarom zou een minderwaardigheidsgevoel zo moeilijk weggepraat kunnen worden?

2. Lijden en heerlijkheid liggen in elkaars verlengde, kun je in dit verband zeggen waarom?

3. Stille wateren hebben diepe gronden. Hoe ontstond dit?

4. Angst is een sterke blokkade van de wil. Waarom?

5. 'Verduisterd in hun verstand': hoe ontstaat zoiets?  

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.