28 De wilssterke mens

28. De wilssterke mens

Hier is de mens die middels zijn wil de zaken heeft leren oplossen althans aanpakken. Ik wil dat bereiken, ik wil dat niet denken, ik wil dat begrijpen enzovoort.
In verhouding met de wil is het gevoel 'achtergebleven' of minder ontwikkeld. Gevoelsarm zou je kunnen zeggen: Deze mens heeft vaak veel eigen kracht en is gewend de zaken aan te pakken en leiding te geven.
Besluitvaardigheid en doorzetting staat hoog genoteerd, maar het gevoel, het meevoelen, het aanvoelen is niet of nauwelijks ontwikkeld of getraind. 'Hij gaat over lijken'.
In het verleden heeft deze mens òf dit voorbeeld gehad, òf juist het tegenbeeld wat hij nu ontvlucht.
Diepe kwetsuren in het gevoelsleven kunnen tegenwicht en tegenkrachten in de wil oproepen, waarmee de mens het langs die weg weer redt.
Perfectionisme is vaak een uiting van een depressief ingesteld gevoelsleven, van verborgen minderwaardigheidsgevoelens, onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, vertrouwen in het
aanvoelen, het durven onder ogen zien van de diepste gevoelens in de mens zelf.

Vragen:

1. De wet is een pedagoog tot Christus. Waarom?

2. Kan een moralist vol zijn van 'genade en wijsheid'?

3. Geweld en geloof zijn elkaars  tegenpolen, kun je verklaren, in dit verband, waarom?

4. 'Heer, verbreek mijn wil.' Is dit een goed gebed?

5. Een schip zonder roer, kompas en radar is stuurloos. Waar liggen deze functies in uw zielenleven? 

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.