27 De ziel

27. De ziel

De ziel bestaat  uit gevoel, wil en verstand. Dit is bij uitstek de plaats waar innerlijke pijn of honger wordt ervaren en ook doorgegeven naar het lichaam.
Als de mens in harmonie leeft en zich voedt met het goede, dan zal zijn ziel zich in overvloed verlustigen.
Hulpverlening zal een voeden van de innerlijke mens zijn, zodat er onderling weer vrede is, 'vrede in de mensen'.
Goede verhoudingen tussen gevoelens, de wil en de gedachten.
Wat God samenvoegt, scheidde de mens niet. Het onderdrukken van gedachten, het loskoppelen van gevoelens, de wil prikkelen zonder de gevoelens dit te laten dragen, allemaal voorbeelden van disharmonisch omgaan met het zielenleven.
'Gij hebt mijn ziel tot rust gebracht als een gespeend kind bij de moeder'. Rust in de ziel is zo enorm belangrijk daar dit de diepste verbinding is tussen geest en lichaam.
Rust, Harmonie, Stabiliteit, de juiste verhouding en samenhang van gevoelens, gedachten en strevingen, dat geeft...
    LEVEN  IN  OVERVLOED.

 

Vragen :

1. Waarom zou God een mens geschapen hebben met een ziel?

2. Leiding van God ontvang ik in mijn geest of in mijn ziel?

3. Wat is belangrijker: een sterke wil of een sterke geest?

4. Uitpraten werkt anders dan bidden en bevrijden, waarom?

5. De herinnering ligt in de ziel. Kun je omschrijven hoe dit blijkt? 

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.