26 Gemeenschap geeft vrucht

26. Gemeenschap geeft vrucht

Hulpverlening is in gemeenschap brengen met God. Dan ontstaat de Godsvrucht, in de Geest, in de ziel en in het lichaam. Hij zond zijn woord en het genas hen!
Woord en Geest dragen het zaad des levens diep in de mens en brengen zo het LICHT DES LEVENS.
Gemeenschap vraagt om toewijding. Daarom kan nooit een hulpverlener die God niet kent of Hem niet toelaat in zijn leven, deze dingen zelf ervaren noch doorgeven aan anderen.
    De boze werkt met geweld.
GOD WERKT DOOR GELOOF, GELOOF IN ZIJN ZOON.
De mens gaat weer op God lijken, wordt ook weer creatief en komt zo weer tot zijn bestemming, de volle bedoeling zoals hij bedoeld was.
Harmonie wekt genezing. Innerlijke harmonie, innerlijke genezing als een vrucht van de gemeenschap met God. En daar snakt de wereld naar. Niet naar een moralistische, juridische
God, maar naar een vitalistische God. Een God vol van liefde, vol van kracht en herstel.

Vragen :

1. Zielse pijn is een gevolg van...  en innerlijke genezing een vrucht van...?

2. De geest werkt meer op het lichaam dan op de ziel. Of niet?

3. Ken je invloeden van de Geest die ongelovigen ook kennen?

4. Zijn 'uitingen van de Geest' ook een teken van genezing?

5. Noem eens 25 uitingen van de heilige Geest in uw eigen leven!  

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.