24 God is Geest

 24. God is Geest

 

Lees en herlees dagelijks de hier vermelde bijbelteksten en doe dit over een langere periode en God zal spreken tot uw hart!

Vragen :

1. Hoe zou je de kracht uit Jesaja 40:9 omschrijven? Heeft dit te maken met geluid en volume?

2. Open hartsrelaties ontstaan pas echt vanuit de geest, waarom?

3. Omschrijf hoe jij het begrip genade beleeft in jouw leven.

4. Waarom zou je Jesaja het boek van Gods hulpverlening kunnen noemen?

5. Hulpverlening en geestesdoop, wat is hun onderlinge samenhang? 

        

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.