23 Lust doodt liefde

23. Lust doodt liefde

De sterke relatie behoeft niet op liefde te berusten. Bijvoorbeeld de dealer en de junk. Beiden op zichzelf gericht, of de alcoholist en de kastelein. Relaties op lust gebaseerd, zijn gedoemd te ontsporen.
Bekering van lust naar liefde is een levenshouding die veel relaties kan herstellen. Vindt deze omkeer niet plaats, dan is er in plaats van herstel bederf.
Vandaar dat het bederf in de wereld heerst door de begeerte, de begeerte naar 

                                   M E E R,
                                                    B E T E R,
                                                                       M O O I E R, enz.
Bederf van relaties doet verwerping toenemen en nog meer de begeerte groeien in zijn heerschappij. Vandaar dat verslaving, aan wat dan ook, te genezen is door de verwerping op te
sporen en te lenigen door een diepe beleving van geaccepteerd te worden.
Zo kan ook geweld gekeerd worden door geloof en de kracht van Gods Geest elk geweld overtreffen.
Geestelijke hulpverlening is

N O O D Z A A K

om de banden des doods te verbreken!

Vragen :

1. Waarom zijn de sadist en de masochist alleen door kracht van Gods Geest te scheiden?

2. Heeft manipuleren iets te maken met een verslaving?

3. Verzamelwoede en manie, horen die bij elkaar of zijn ze strijdig?

4. Gevoelig zijn voor eer van mensen is positief of negatief?

5. Ascese geeft meer te maken met  lust of met liefde?  

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.