22 Dooft de geest niet uit

22. Dooft de geest niet uit

De mens is een drievoudig wezen, lichaam, ziel en geest.
Vanuit de geest vinden de sturingen van de diepste levensprocessen plaats zowel in ons lichaam als in onze ziel.
De geest zal onze sterfelijke lichamen levend maken.
De geest van wijsheid en openbaring... om recht te kennen.
De geest wekt een vrucht in het zielenleven bestaande uit onder andere liefde, trouw, zelfbeheersing.
De geest zal ons tot de volle waarheid, d.i. de volle bestemming leiden. Gezonde voeding vanuit een rein leven in goede gemeenschap is uiterst belangrijk.
Echte liefde bestaat uit drie componenten:
                       1.  Eros:  op zichzelf gericht,
                            zoekt bevrediging.
                       2.  Philé:  op de ander gericht ,
                            vraagt om wisselwerking.
                       3.  Agapé: onvoorwaardelijk, uitgaande van God
                            en vanuit onze omgang met God.   
Waar een van de drie onderdelen mist, krijgen de andere twee onderdelen een accent.
Vandaar dat in een tijd waar de philé steeds meer verkild en de agapé onbekend is de eros meer en meer opvalt.

Vragen :

1. Waarom werkt een geestesdoop zo diep door in de emoties?

2. Heeft genezing van de relaties ook te maken met de geest van de mens? Zoja hoe?

3. In huwelijksproblemen door ouders of schoonouders, vallen vaak zielse explosies. Waarom?

4. Occultisme verwekt vaak drift en angst. Hoe komt dit?

5. God begeert de geest met jaloersheid, waarom? 

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.