20 Relaties tot gezag

20. Relaties tot gezag

De opvoeder... autoriteit... veroorzaakt de pijn middels verwerping en dus het 'autoriteits-conflict'.
Er zijn nu vier reacties mogelijk.
    Of iemand wordt agressief en ondersteunt daarin positief zijn leider, overactief, wil alles wel doen, zeer toegewijd!
    Of hij wordt agressief en keert zich tegen de leider, er deugt niets van, hij kan het veel beter, hij zal het wel eens doen!
    Of iemand wordt depressief en zoekt eindeloos steun bij de leider, hij verafgoodt hem, vraagt veel om hulp en informatie en doet dit met kennelijk welbehagen.
    Of iemand wordt depressief en trekt zich terug in zichzelf, laat alles op zijn beloop, ze zien maar, ze doen maar.
Al deze uitingen van 'gezagsconflicten' zijn aanwijzingen dat de relatie in vroegere tijden tot de gezagsfiguur kwetsuren heeft opgelopen.
Aandacht, op de juiste wijze gegeven, zal verhoudingen stabiliseren. Vandaar dat juiste aandacht, gegeven op de juiste wijze, zo belangrijk is voor elk groeiproces en met name
in de kritieke fasen ervan.
Dit geldt ook en met name voor ons geestelijk groeiproces.

Vragen:

1. Grote ijver in bepaalde zaken hoeft niet altijd interesse te zijn. Wat kan het dan wel zijn?

2. Lustmoord is een reactief gedrag dat op een autoriteitsconflict kan berusten. Hoezo denkt u?

3. Ascese is een vorm van...?

4. Demagogen en dictatoren gebruiken vaak angst in hun politieke systemen, waarom?

5. Onzelfstandig gedrag is een vorm van...?   

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.