19 De pijnoverdracht

19. De pijnoverdracht

Pijn ontstaat door verwerping in de relatie met een in ons leven invloedrijk persoon. Dat kunnen ouders zijn, maar ook een leraar, een hele goede vriend of vriendin en later de echtgenoot. Deze pijn verbergen we uit angst dat die aangeraakt wordt,  o n t d e k t   w o r d t !
We gaan vechten of vluchten. Deze twee reacties wisselen elkaar af als de slingering van een uurwerk.
Iemand die agressief afreageert komt vaak met schuldgevoelens en iemand die depressief afreageert met schaamtegevoelens te zitten. De zelfhandhaving of zelfbescherming vanuit de hoogmoed houdt dit 'labiel evenwicht' in stand.
Dit kost echter enorm veel energie zodat een mens in zijn 'zich verschuilen' vaak periodiek 'afknapt'. Niet het agressieve of depressieve gedrag moet aangepakt worden, dit is slechts te vergelijken met het genoemde snoeien van de ligusterhaag. Door de pijn te lenigen door liefde te geven, neemt de angst af en ook de reacties van uitvechten en vluchten dienovereenkomstig.
Werkelijke leniging van pijn kan alleen door
    o n v o o r w a a r d e l i j k e    l i e f d e .
Elke voorwaardelijke liefde, 'als je dit doet of laat dan...',
roept nieuwe verwerping en dus pijnbeleving op. Onvoorwaardelijke liefde is alleen
                      een vrucht van geloof.

Vragen:

1. Is depressie een ziekte of een gedragsvorm?

2. In hoeverre zijn onze gedragingen een gevolg van een bewuste keuze?

3. Is er sterkere liefde te verkrijgen dan die in de ouder-kind relatie?

4. Waarom zijn de eerste kinderjaren voor een psycholoog zo definitief  vormend voor de rest van het leven?

5. Hoogmoed komt voor de val...  Waarom? 

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.