18 Honger naar

18. Honger naar...

De ziel die hongert, hongert naar dat wat hij in het verleden tekort kwam. Hij blijft vragen om dat wat gemist werd.
Veel mensen die op zichzelf gericht zijn, kregen te weinig aandacht en liefde. Daaruit ontstaan allerlei minderwaardigheidsgevoelens en angsten en achterdochten.
Daarom ook dat de ontmoeting met God, die liefde is, zo’n diepe leniging van innerlijke honger bewerkt.
Om zijn honger te verbergen voor zichzelf en anderen, kan een mens enorm druk gaan doen. Hij spant zich in voor duizend dingen.
Ook kan hij zich terug gaan trekken. Een meditatief leven of misschien wel een super wetenschappelijke opstelling kunnen aanwijzingen zijn van dezelfde innerlijke honger.
Pas als de honger echt gestild wordt, komt een mens tot rust.
    '...als een gespeend kind bij zijn moeder...'
De diepste verwerping veroorzaakt ook de diepste
    h o n g e r   naar  a c c e p t a t i e.
Vandaar dat over de hele wereld de mens in zijn godsdiensten hongert naar een geaccepteerd worden door een hoger wezen dan hijzelf, omdat hij zoekt naar de Liefde van God!

Vragen:

1. Snoepzucht is honger naar...?

2. Verslaving via het lichaam kan het best bestreden worden door...?

3. In een bezet gebied heerst vaak hongersnood, kun je dit ook geestelijk toepassen?

4. Voedseltekorten kunt u aanvullen door...?

5. Zelfmedelijden is honger naar...? 

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.