17 Bewerende wijs te zijn

17. Bewerende wijs te zijn...!

Een ziel laat zich niet om de tuin leiden. Daarom kunnen leringen van mensen nooit de oplossing bieden. Men blijft dan ook altijd zoeken naar nieuwe theorieën, filosofieën en andere 'orgieën'. Een diepgelegen zonde van de wetenschap is hier mede de oorzaak van, nl. het overtreden van de wet:
       'Wat God samengevoegd heeft,
                scheide de mens niet.'
Als God lichaam, ziel en geest onlosmakelijk aan elkaar verbond, moet de mens niet menen in zijn 'psychologie' alleen de ziel te kunnen helpen.
Of hooguit ziel en lichaam samen.
Pas erkenning van de geest van de mens en het inzicht in de Wetten van God daarop kan slechts leiden tot werkelijke hulpverlening.
Menselijke wijsheid leidt dan ook tot verleugening en nooit tot werkelijke hulpverlening, die leidt tot bevrijding.
       'Waar de Geest des Heeren is,
               daar is V R I J H E I D'.
De mens blijft studeren op de ziel en in de zielkunde, zolang hij de  'Geest des Heeren' niet onderkent en erkent als bron van alle heil. Vandaar de eindeloze stroom lectuur op het gebied van de 'zielkunde'.

Vragen:

1. Als de mens denkt hulp te kunnen bieden zonder de geest, wie krijgt dan vrij spel?

2. Geef een bijbels voorbeeld van geestelijke nood die men in de ziel wilde oplossen.

3. Waarmee ontstaan leringen,therorieën, enz., en wie 'werken' er mee?

4. Kan psychiatrie genezen, of doet ze aan symptoombestrijding?

5. Zielszorg is een verwarrend woord. Waarom?  

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.