15 Voeding Reiniging Gemeenschap

15. Voeding, Reiniging en Gemeenschap

Er zijn drie wezenlijk onontbeerlijke gegevenheden zonder welke elk lichaam sterft of tenminste taant, nl.: voeding, reiniging en gemeenschap. Deze drie gegevenheden zijn echter evenzo voor de ziel en de geest onontbeerlijk.
Zonder voeding en reiniging sterft elk lichaam en dus zijn ze ook voor elke ziel en elke geest van levensbelang.
Hulpverlening aan de inwendige mens is in wezen niets anders dan voeding verstrekken en reiniging bewerken waardoor weer gemeenschap kan plaatsvinden. Dit laatste tussen de mens en God en de mens en zijn medemens. De mens hongert en dorst naar gerechtigheid. Deze gevoelens zijn hem ingeschapen net zoals honger en dorstgevoelens naar het lichaam.
Ook de innerlijke gemeenschap kan een mens moeilijk ontberen.
Vandaar dat in een tijd waar religie de gemeenschap met God verving, en tot slot verdwijnen deed, het occultisme hoogtij viert. Echter kan dit laatste nooit gerechtigheid voortbrengen, dus de honger en dorst daarnaar blijven knagen en geven ons een aanknopingspunt tot werkelijke hulp.
Echte hulpverlening voedt niet alleen, M A A R reinigt ook !
Hierdoor worden de relaties hersteld tussen God en de mens, de mens en zichzelf èn de mens en de ander.

Vragen:

1. Waarom denk je dat occulte mensen vaak depressief zijn?

2. Brengt pornografie tot gemeenschap?

3. Vernieuwing van denken werkt vaak genezing uit, waarom?

4. Verdoving via het lichaam werkt in op de ziel, op de geest, of op beide?

5. Wat zijn verschillen in aanpak en uitwerking tussen verdoven en voeden

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.