13 Veroordeling en verzoening

13. Veroordeling en verzoening

Veroordeling werkt door in verwerping en toesluiten voor de ander. Verzoening daarentegen geeft harmonie en dus openheid naar elkaar.
Er is geen verzoening zonder vergeving. Vandaar dat vergeving zo heilzaam werkt. Vergeving plaatst weer in een open relatie en in wezen in het leven.
Daarom leidt ook elke veroordeling in wezen tot de dood en elke verzoening tot leven.
Naarmate wij vergeving ontvangen en vergeving geven, groeit ook onze openheid, schuld- en schaamtegevoelens smelten als sneeuw voor de zon.
Veroordeling en verzoening staan tegenover elkaar als
        gesloten    en     o p e n
                            als
        dood           en     l e v e n .
'Zie', zegt Jezus,  'Ik ben gekomen, opdat ze leven hebben in overvloed.' Hij doet ons weer in open hartsrelaties leven. Allereerst met Zijn Vader en dan ook met elkaar.
Zonder die diepe relatie met God blijft de mens hongeren naar relaties en vervanging daarvan. Zoeken in drugs of drank, in werk of eer van mensen, in perfectionisme en prestatiedrang.

Vragen:

1. Wie heeft meer last van schuldgevoelens, een introvert of een extrovert mens?

2. Als iemand zich toesluit of zelfs gesloten overkomt, zegt dit dan iets over zijn hartrelatie?

3. Gemeenschap vraagt openheid. Kun je zien waarom zoveel mensen eenzaam zijn en zoveel relaties verbroken worden?

4. Kun je openheid leren?

5. Isolement en eenzaamheid, 'kloosterleven', kan nooit een 'Gode welgevallig' klimaat zijn. Waarom niet? 

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.