11 Schuld Schaamte Vrees

11. Schuld - Schaamte - Vrees

Vrees als basis voor angst om te mislukken, angst om niet geaccepteerd te worden, angst om niet begrepen te worden.
Deze vrees ontstaat direct waar liefde, aandacht en acceptatie ontbreken. Daarom ook zijn de diepe krachten van de innerlijke mens die het evangelie ons toont zo nodig voor wezenlijke hulpverlening.
Troost vanuit Gods Geest en in Zijn gezindheid werkt uit.
Jesaja 61 spreekt over de zalving van Gods Geest om te troosten. Die zalving is dan ook zeker nodig.
Vandaar ook ontstaat de 'kracht tot behoud' voor een Ieder die gelooft. En... een kracht werkt.
                                        Een kracht grijpt ergens aan.
                                        Een kracht kan gericht worden.
Dit is zo concreet, dat wij als hulpverleners het Evangelie van Gods Verlossing als enige bron van hulpverlening zien en dit drijft alle schaamte en vrees uit.
Genezing vindt dan ook plaats door de ervaring van:
n i e u w e   k r a c h t ,
        n i e u w e   e n e r g  i e   e n
                  m i n d e r   m o e   z i j n .
Angstige mensen zijn vaak moe!


Vragen:


1. Evangelie als bron van weten is overdraagbaar, werkt dat ook verlossend of niet?

2. Waarom schamen zoveel mensen zich voor 'het evangelie'?

3. Zoek zeker op vijf plaatsen wat Gods verlossingsplan is in hulpverlening.

4. Is het: doe dat en gij zult leven? Of  is er wat anders te bieden?

5. Wat is de kern van het Koninkrijk van God? 

        

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.