8 Sterk in woord en werk

8. Sterk in woord en werk

Hulpverlening kan slechts wanneer de hulpverlener in staat is om zelf de hulp te ontvangen, die hij nodig heeft om door te geven.
Genade is het verlenen van hulp, en deze is slechts voor echte hulpverleners te verkrijgen bij de:
      'TROON DER GENADE'.
Dan komt er ook gezag in onze woorden, het werkelijk 'STERK'  zijn, niet in eigen kracht van menselijke wijsheid maar door de kracht van de heilige Geest met wijsheid die
      VAN
               BOVEN
                             KOMT.
Naar lichaam, ziel en geest kan dan op het juiste moment, te gelegener tijd, hulpverlening plaatsvinden.
Een rein hart ontvangt veel hulpverlening en kan dan ook veel hulpverlening bieden.
Ons voorbeeld is de Grote Hogepriester die exact met ons kan meevoelen en ons dat weer leert door Zijn heilige Geest. Meevoelen in zwakheden om aan te vullen.
Daarom is de gemeenschap met God door Zijn heilige Geest een dagelijkse noodzaak binnen elke nieuwe hulpverleningssituatie.
Hij brengt ons de woorden te binnen.
Hij legt ze in onze mond!

Vragen:

1. Waarom zijn haast en hulpverlening elkaars antipolen?

2. Hulpverlening ter compensatie van eigen nood werkt niet. Waarom niet?

3. Heeft sterk zijn te maken met 'vaardigheid' of met 'instelling'?

4. Waarom zijn 'Woord en werk' gekoppeld in bijbelse hulpverlening en waarop zijn ze gefundeerd?

5. 'Hulpverlening en Hartsgesteldheid'. Waarom heeft dit te maken met onze visie op 'sterk en zwak'?  

        

 

 

 

 


Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.