3 Maaltijd houden

3. Maaltijd houden

De mens verbergt  zich achter zijn schuld- en schaamtegevoelens en is bang om daarover te praten.  Angst houdt alles op slot.
Dit  geheel steunt op de hoogmoed, de zelfhandhaving.
Als we 'belijden' scheurt de drempel en springt het hangslot van de angst open.
Let op Jezus in Zijn hulpverlening. Hoe deed Hij het!
Die ramt er niet op los, maar klopt. Laat weten dat Hij er is. Als de mens zich dan opent, toont hij zijn honger naar liefde, aandacht, aanvaard worden.
Dit delen, dit laten ervaren, is als voeding voor de ziel.
Hulpverlening is in wezen voeding geven, meer nog:
         MAALTIJD HOUDEN,
dus ook zelf voeding nemen.
Echte hulpverlening houdt een 'wisselwerking' in. De hulpverlener is nooit te goed om 'mee te doen':
          'Hij eet met tollenaars en zondaars'.
Wisselwerking doet de mens groeien in zijn relatie met de ander. Zowel de een als de ander groeit aan de maaltijd waar de Heer de gastheer is.


Vragen:

1. Maaltijd houden veronderstelt een wederzijdse honger en ontvankelijkheid. Waarom?

2. Wat is de grootste rem op openheid. Hoe ontstond die?

3. Als we schuld en schaamte ontkennen, wat is dan het  gevolg?

4. Welke overeenkomst zou er kunnen zijn tussen enerzijds honger en dorst,  anderzijds schuld en schaamte?

5. Waarom zijn valse schuldgevoelens zo’n sterk wapen in de handen van de duisternis? Overwinnen we dit?  

        

 

 


Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.