2 Zijn goddelijke kracht immers

2. Zijn goddelijke kracht immers

De mens die helpt, en die hulp nodig heeft, beiden hebben ze Gods kracht ontvangen. Voor beiden gelden
                        zeer grote beloften,
die gaan werken zodra we ze geloven.
Vandaar dat kennis van die beloften en het ervaren dat ze werken in ons leven zo belangrijk is voor de hulpverlener.
Daardoor ontstaat:    
                          'deel hebben aan Gods Wezen'.
Daardoor ontstaat 'ontsnapping' aan verderf.
Daardoor groeit een ander levenspatroon vanuit een ander denkpatroon, een andere belevingswereld en dus gedragspatroon.
Begeleiding van hieruit, vanuit die kracht, vanuit die beloften, werkt altijd iets uit.
Gods Woord, zijn beloften, keren nooit ledig weer.
Ons zal geschieden naar ons geloof, ook als we dat hebben voor de ander, ‘de mens in nood’.
Schepping en herschepping zijn daden van God en daarin mogen wij meewerken met Hem.
'Ik kan niets doen, of Ik moet het de Vader zien doen',  zei Jezus. Hulpverlening buiten God om is in wezen
                            S C H I J N !


Vragen:
1.  Waaruit blijkt dat de mens Gods kracht mist?

2.  Zoek beloften waarin het gaat over kracht, bijvoorbeeld in de Psalmen en in Jesaja.

3. Hoe kan Gods kracht ontvangen worden?

4. Welke houding is de beste om een mens ontvankelijk te maken voor Gods kracht?

5. .Wat is het verschil tussen een vrucht en een namaakvrucht, in de wijze van ontstaan?
 

        

 

 

 

Maak uw keuze
Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.