Het nieuwe leven

Het nieuwe leven

Elk jaar is het in het voorjaar weer zo ver:
In de tuin, links en rechts : sneeuwklokjes , krokussen en nog veel meer tekenen
Van het voorjaar! Nieuw leven niet te stuiten. En ik dacht, zo wil God door zijn
Woord en Geest nieuw leven wekken. Het ligt in ons verborgen. Het is in ons
Aanwezig. Uniek, nieuw. Alleen leeft het Niet vanwege de winter in ons leven!   
Kent U dat? Vroeger.... ja, vroeger!
Weet U. God is een God van nu, en morgen en overmorgen. Een God van nieuw leven, door zijn Woord en Geest. Een God van leven in  overvloed. ''Ik'', zegt Jezus,  
                           “ik ben gekomen opdat jullie leven hebben in overvloed”  En daar kan geen winterse kou tegenaan. Dan ….als U zich toevertrouwt aan hem, dan wijkt het duister, de koude en wordt het voorjaar.
De dagen gaan weer lengen, U krijgt weer visie, levensruimte.
Op momenten van sleur of twijfel gaat U de dingen weer helder zien. U ziet het weer zitten. U wandelt........in het licht. Nieuw leven.....ja dat kan.
Niet uit de broeikas van kunst en vliegwerk, van schijn en kunst verlichting,  maar....leven gewekt van de koude grond, gewoon in het leven door de kracht van de Heilige Geest. Gewoon door Jezus die zei.'' Ik ben het licht der wereld.'' Nou, als je dat toelaat in je leven dan worden de dingen nieuw,
                                                             volkomen nieuw van binnen uit.
Nieuw leven, voorjaar....voor U......voor jou!

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.