Beeldstoring

Beeldstoring

Wat ik ook deed, ik kreeg geen beeld op de t.v., niets…
Tot ik merkte dat …heel simpel…in de stekker één pootje los zat.
Eén los contactje. Gevolg: geen contact met de centrale en…dus geen beeld.
Ik zag niets !
Die t.v. werkt niet dacht ik. Dom he?
Zo ging ik vroeger om met God. Ik kreeg geen zicht op Hem.
Geen contact, geen antwoord op mijn vragen,
        geen ervaring, dat Hij er was voor mij!
Geen contact…geen beeld. Geen Godsbeeld.
God is dood, dacht ik, dom hè!
Of niet dan? De t.v. was wel geod, maar er was geen echt contact.
’t Was maar half, en dan wrkt het niet, ook de beste kleuren-t.v. niet.
Zo was het ook met God, merkte ik. Die was er wel! Die werkte wel!
Alleen ik merkte het niet. Ik had wel contact, maar ’t was half  half.
O ja, ik las in de bijbel of hoorde er uit lezen.
Alleen…ik miste die tweede poot uit de stekker.
Die maakte geen contact, die was contactarm, contactgestoord, die 2e poot zat los.
Weet U, God wil door zijn Woord én Geest contact met mensen.
God’s Geest zoekt contact met onze geest.
Als je daarom vraagt, bidt om z ijn Geest, in jouw geest,
dan zul je het voelen, in je ziel, geweldig!
Je ervaart:     God leeft! Leeft met mij!
        God spreekt met mij! Hij voelt me aan!
En dat is nu juist God. Zo is Hij. Hij weet wat maaksel we zijn, zegt de bijbel. Hij weet hoe we in elkaar zitten;
    Waarom we voelen zoals we voelen,
 reageren zoals we reageren.
En…in onze zwakheden kan Hij meevoelen,
                om ze aan te vullen met zijn kracht.
Dan werkt God door zijn Geest,
in ons dagelijks leven. Lees Gods woord, bid om zijn Geest en…
God kan zijn kracht aan U kwijt,
zoals een centrale zijn kracht in de beeldbuis kwijt kan.
En U zult het zien…het werkt, uw Godsbeeld,
                storingsvrij!

 

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.