Stralingsgevaar

Stralingsgevaar

U ziet het niet, maar U gelooft de informatie.
Een ernorme tong van vuur, daar in Tsjernobyl.
En…de dodelijke straling daalt neer.
Weet U, eens was  er ook zo’n enorm vuur.
Nee, niet in Rusland maar in Jeruzalem,
                tongen als vuur,
lieten zien dat God zijn Geest uitstortte en deed neerdalen in mensenharten.
Pinksteren!
Ja, Pinksteren, nog steeds Gods grote “fallout” feest.
Zijn straling van geestkracht doortrekt de wereld,
                doortrekt levens van miljoenen mensen.
Ook nu! Gods Geest is zo krachtig positief,
    de straling daarvan neemt nooit af!
Actief? Ja, maar niet radioactief maar relatieactief.
Relaties genezend, zo werkt Gods Geest.
                Gods Geest geneest, elke relatie.
Elke relatie, die U heeft, met U zelf, met God en met uw omgeving.
Leven in overvloed,
    dat zult U hebben als God U mag genezen.
De mens in zijn wijsheid
 kan de dood teweegbrengen met zijn straling vanuit de kerncentrales.

God alleen kan nieuw leven wekken,
            ook in uw leven als Hij de diepste kern mag raken
            van uw innerlijk.
    Als U U opent voor Hem, zal Hij u zegenen
                    ook in uw diepste nood.
    Bidt en U zal gegeven worden,
    zoekt en U zult vinden.
    En uw hemelse Vader zal de Heilige Geest geven
                aan een ieder die Hem daarom bidt.
 

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.