Renovatie

Renovatie

Wat was men druk bezig. Afbraak van de gevel. Tot op de grond.
Wat ee n  troep, puin, stof en nog veel meer.
Ik snapte het niet.     Waarom moest dat huis nou afgebroken worden?
            Was het zo oud? Was het waardeloos?
Tot ik een praatje maakte met die “renovatiemeneer”.
Renovatie. Vernieuwing. Modernisering.
            Weer bewoonbaar maken. Meer bewoonbaar!
Dat was geen half werk. Wat een grondige aanpak.
Weet U, zo kan dat ook nodig zijn in ons leven. Renovatie. Vernieuwing, herstel.
    Herstel, nadat eerst de oude gevel wordt weggenomen.
    De oude maskers en gewoonten,
    Waarachter we kou leden , eenzaam waren.
                    Eenzaam, zonder God.
Weet U, Hij is de bouwmeester, bij uitstek!
Hij weet wat maaksel we zijn en kan daarom ook vol ontferming aan de renovatie, aan het herstel van  ons bezig zijn.
Als je zo in het leven rondkijkt, zie je veel huizen in puin of beschadigd.
De bewoners zoeken    misschien wel –renovatie- vernieuwing,
            Misschien verbergen ze wel hun problemen.
Alleen, pas op voor de sloper,
Voor hem die alles aan puin slaat, stuk laat lopen en je influistert:” ’t Was toch allemaal verkeken, jouw huis…onbewoonbaar, stap er maar uit! “.
Of je voorliegt van: “doe maar wat je lekker vindt, het is modern, progressief “ !.
Maar weet je: de lust sloopt dan de liefde, de enige bron van echt leven.
Wilt U vernieuwing, renovatie, keer U dan tot God.
                        Hij heeft de tijd voor U!
Geen wachtlijst, nee, nú begint het herstel als U zich opent voor Hem.
Hele wijken in uw stad werden al gerenoveerd.
                Weet dat veel mensen
                deze vernieuwende kracht
                in hun leven ervoeren en dagelijks
                daar nu mee leven.


 

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.