Gemeente energiebedrijf

Gemeente energiebedrijf

Lichtjes uit, donker, koud, afgelopen.
Tijd voorbij, plezier over. Je staat buiten op de keien, alleen!
Op de keien van je kille bestaan.
In deze donkere dagen zoeken we het licht,
            de lichtjes van vermaak en verstrooiing,
            de lichtjes van afleiding.
                    Afleiding van wat en waarheen?
We worden zo kwetsbaar. Zo eenzaam, van al die lichtjes,
                        aangesloten op het G.E.B.
Gemeentelijk energiebedrijf.
Energie, voor afleiding, meer niet. Dure afleiding, of niet soms?
U zoekt meer. U zoekt energie om innerlijk tot echte rust te komen.
Energie om echte vrede te vinden, energie
                    om echt te leven,
                    zonder dingen te verdoven,
                            te verdringen.
Energie, in echte menselijke omgang met uw omgeving.
Weet U, Jezus zei:     “Ik ben het licht der Wereld.
            Wie Mij volgt, zal nooit meer in het donker wandelen,
            maar hij zal het licht des Levens hebben.”
Licht om te leven. Echt leven!
Wij gunnen elkaar vaak het licht in de ogen niet, met al onze lichtjes.
Maar Jezus kwam om Zelf licht te zijn. Zich Zelf te geven, aan U!
Zodat het nooit meer donker wordt in U.
U nooit meer op de keien komt te staan met de vraag: “En nu? “
Wartaal?
O nee, U weet wel beter. En zo niet, er is een heel team mensen wat U graag wil helpen, uit het donker te komen, in het volle licht.
    Licht helpt U te leven.
    Sterker nog:
    Zonder licht geen leven !
            Nou, er is volop licht voor U
            en geen G.E.B. kan u daarvan afsluiten.
Nee, niets kan U scheiden van de liefde van God,
als U eenmaal op zijn uitnodiging bent ingegaan.

 

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.