Even tanken

Even tanken

Even tanken. Ach, je doet het automatisch. Super! Normaal!
Maar eigenlijk is dat zo normaal nog niet.
Want…U gelooft dat er geen petroleum uit de pomp komt.
Of erger nog…water!
“Vanzelfsprekend niet”, zult U zeggen.
Zo drinken duizenden dat in, wat zeover radio en t.v. aangeboeden krijgen.
“’t Zal best waar zijn”of “’t Is toch maar ontspanning”.
En, zonder dat ze het zelf eigenlijk beseffen drinken ze petroleum in plaats van super of normaal!
Leugen in plaats van waarheid.
Angst in plaats van ontspanning.
O ja, het lijkt heel reëel, alles zien, over alles meedenken,
                     over alles meepraten.
Maar het maakt je zo leeg, of niet soms?
Zo onvoldaan…zo kritisch.
En je voelt, als de beeldbuis “sneeuw” geeft:er moet nog meer zijn!
En er is meer! Oneindig veel meer!
En dat is te ontvangen als wij ons er voor open stellen.
Jezus zegt: “Als iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke. Wie in Mij gelooft,
    Stromen van levend water zullen in hem opborrelen.”
Weet je, dat zei de Zoon van God over de Geest van God, die een mens kan ontvangen, en die hij zo nodig heeft.
Zonder die Geest raakt onze ziel uitgeput.
    -We worden depressief of snel geïrriteerd of raken zomaar in de ban van dit of dat.
    We zijn snel ontmoedigd, alles heeft toch geen zin-
O ja, vervanging genoeg voor al die tekorten.
Maar ze werken niet, net zo min als de petroleum in mijn auto werkt.
O ja, wel verstrooiing, maar geen oplossing.
Die vind je, als je je openstelt voor Gods Geest.
            Voor de kracht die alleen in staat is de innerlijke mens te herstellen.
            Is dat dan normaal?
                Nee, supergoed!
 

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.