De radar

De radar               

De radar, een prachtig middel, mist en duisternis om ons heen, en toch kunnen we zien,
waar obstakels zijn, waar schepen kunnen varen en boeien liggen.
De radar, iedere keer een signaal op het beeldscherm, een opflikkeren van wat ons zou kunnen treffen, kwetsen, pijn doen.
Bestaat zo iets?
Weet U, de kracht van Gods Geest kan zo diep in ons doorwerken.
Dat wij “verlichte ogen van het hart krijgen” om te zien welke hoop er is.
Zodat onze liefde steeds sterker wordt, vol van helder inzicht en alle fijngevoeligheid, in plaats van pijngevoeligheid.
Pijngevoeligheid verblindt, maakt reactief,
fijngevoeligheid verbindt, maakt creatief, geeft inzicht, en werkt als de radar.
Kan dat? Ja hoor. God geeft zijn Geest niet met mate, en zonder aanzien des persoons.
Hij geeft zijn Geest aan alle vlees.
        Alleen als U zich richt op Hem, Hem er om vraagt.
De bijbel zegt:
    “Bidt en U zal gegeven worden.
    Zoekt, en U zult vinden.
    Klopt en U zal opengedaan worden.
Wante een ieder die bidt, ontvangt, die zoekt zal vinden en die klopt zal open gedaan worden.
Want, als uw aardse vaders U goede dingen geven als U er om vraagt, hoeveel te meer zal uw Vadr in de hemel
        de Heilige Geest geven aan hen die Hem daarom vragen.”  Matt.7:7-12.

En,
U weet het hè: Vragen staat vrij!
        Vraag vrijmoedig en God geeft eenvoudigweg.
                    Let maar eens op!
 

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.