Aan de ketting

Aan de ketting

Mijn fiets aan de ketting, safety first! En dan ... weg fiets! Toch nog gepikt, een doorgeknipte ketting ligt er als stille getuige. Zo leven veel mensen. Zo leefde ik zelf vaak. Ik liet soms zomaar, onbeheerd zelfs, mijn eigendommen stelen. De dief loert overal.
Nee, nu denk ik niet aan mijn fiets, die ik niet op slot zette; nu denk ik aan mijn innerlijke rust, die ik hierbij kwijt raakte, zomaar liet stelen. Mijn innerlijke vrijheid; vrijheid van denken, van beleven. En de dief, die komt om te stelen, te verdelgen, dooft mijn vrijheid door angst, eenzaamheid, door ons op te jagen. Nooit is het goed, nooit is het genoeg.
En als je je zaakjes dan afsluit, op slot zet, aan de ketting legt ... en het mislukt weer, weer alles kwijt. Dan blijkt je ketting te zwak, je slot niet veilig, de dief te sterk.
Weet je, ik ken een band, die sterk is, onverwoestbaar. Daar kun je je hele leven mee vastzetten. Veilig stellen voor elke dief. Dat is mijn relatie met God. Daar kan geen dief bij. Die relatie, die band, knip je niet zomaar door. Ooit ontdekte ik hoe velen vóór mij dat al ervaren hadden en daarvan vertelden; met de volgende woorden:

“Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen.
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus.
Verdrukking of benauwdheid,vervolging of honger,
naaktheid of gevaar, of het zwaard.
In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars  door Hem,
die ons heeft liefgehad.
Want ik ben verzekerd dat noch dood, noch leven,
noch engelen, noch machten, noch heden, noch toekomst,
noch krachten, noch hoogte, noch diepte, noch enig
ander schepsel mij zal kunnen scheiden van de
liefde van God.

Dat is sterk hè?!
Dat is die liefde zeker.
Niet kapot te krijgen.
Als jij je eraan toevertrouwt.

 

 

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.