Mode

Mode

Daar is de mode sterk in, om de dingen op te vullen, meer te doen lijken dan ze zijn. Schoudervullingen zijn weer in zwang. Vullingen, schouderschijn. En ik dacht: Zo leven veel mensen met een opgevuld leven, opgevuld om meer te lijken dan ze zijn. Opgeklopt, alleen maar schijn. Als u zo uw leven verbergt, opvult, verwerpt u in wezen uzelf, zoals u bent. O nee, de mode doet dit tijdelijk, alleen voor de verkoop. Vullingen om breder te lijken, voller met meer dan er is. Maar als u uw innerlijk verbergt, achter de vulling van een goede baan, een snelle brommer of een mooie auto, dan verbergt u uzelf en verwerpt u dus uzelf.
Als u uw eigen problemen verbergt achter de glimlach, vulling van veel vermaak, o, u bent de leukste, de vlotste, maar in wezen de meest eenzame. Wat een verwerping van uzelf, wat een eenzaamheid, een pijn. Vullingen in de mode?
Ja, maar u hoeft niet mee te doen met de mode. U mag u zelf zijn. Durft u niet? Angst om te zijn wie u bent? Jezus, Gods Zoon is gekomen, om u er bij te helpen. Door Zijn geest. Hij zegt: Wie zich zelf zal willen behouden, zal het verliezen. Maar wie zichzelf verliezen durft, die zal zijn leven behouden. Durft u dat, alle vulling weg, gewoon zijn wie u bent? Het is de enige manier voor een gelukkig leven. Een echt leven vol van waarheid, echtheid. En wie zou dat niet willen. Nou dan? En God wacht op u, dat u komt zoals u bent! Niet zoals zoveel christenen, met hun gelovige opsmuk; vulling. O nee! Dat zal u nooit gelukkig maken en God evenmin. Uw geluk, daar gaat het God om. Uw levensgeluk.

 

 

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.