Internet

Internet

De digitale snelweg, onmisbaar in het leven van de moderne mens. Een eindeloze bron van informatie waar je uren mee bezig kunt zijn. Heel veel mensen zoeken lukraak naar bronnen voor vermaak of informatie. Hoe onduidelijker de zoekopdrachten des te groter de dwaalwegen. Klik je een site aan waar je denkt iets aan te treffen over een opleiding tot verpleegster …. word je geconfronteerd met vensters vol ordinaire porno die heel lastig weg te werken zijn. Ze dringen zich aan je op, in het ergste geval loopt je computer helemaal vast.
Zo is het ook in de geestelijke wereld. Op zoek naar genezing voor die vage kwaaltjes waar geen enkele dokter een oorzaak voor kan vinden? Een homeopaat of een acupuncturist, een haptonoom is zo gevonden. Baat het niet, dan schaadt het niet, dat is wat veel mensen denken. Ze denken een stukje genezing te ontvangen, maar zien niet de geestelijke werkelijkheid achter deze alternatieve geneeswijzen: in alle gevallen wordt uw probleem opgelost maar u krijgt er een groter probleem voor in de plaats. En zo gaat u verder … een cyclus waardoor u steeds dieper in wegzakt in het alternatieve moeras.
U heeft niet die ene zoekactie naar God ingezet? De bijbel zegt: Zoek eerst het Koninkrijk van God …….. en Zijn gerechtigheid ………en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Want Ik, de Here, ben uw Heelmeester.
God heeft u gemaakt naar zijn beeld. U mag zelf kiezen om God in uw leven toe te laten. Hij dringt zich niet aan u op. Hij geeft alleen ,wat u van Hem vraagt. Als u God erkent als uw schepper en geneesheer, besluit dan nu dat u zijn kind wil zijn. Dan is Jezus uw broer. In zijn naam kunt u loskomen van alle ongerechtigheden waar u niet om gevraagd had. Hij vergeeft u ook uw ongerechtigheden als u die belijdt en vraagt om vergeving in Jezus naam.
U mag nu besluiten om u te bekeren van dode werken en Jezus aan te nemen als uw persoonlijke Verlosser en Leidsman voor uw leven. Bidt u met mij:
Here Jezus, ik wil mij bekeren van dode werken, vergeeft u mij mijn zonden. Ik wil dat u mijn broer bent en ik wil ook een kind van God zijn, de God van Abraham Isaäk en Jakob. Dank U, dat U mij uit de duisternis trekt, waar de satan als een vernietiger van den beginne mij probeert vast te houden. Leidt mij tot de volle waarheid in Jezus naam door de kracht van uw Heilige Geest. Dank U wel, dat u het fundament legt in mijn leven om te komen tot Uw heerlijkheid. Amen.

 

 

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.