Een nieuwbouwwijk

Een nieuwbouwwijk

Ik stond voor die blokken woningen; net opgeleverd en afgebouwd. Daarnaast stond een verhuiswagen. Alle spullen werden naar binnen gedragen. Een jong stel, denk ik, begon een nieuw leven; althans een nieuwe levensfase met hun spulletjes in hun nieuwe huis. Alles hadden ze meegebracht. Hun meubels, tafels, stoelen, bedden, kasten, boeken, potten, pannen, kleren en nog veel meer! Ja, het was duidelijk. Dat huis was hun huis. Daar waren zij de baas. Dat konden zij inrichten zoals ze dat wilden naar hun eigen keus.
Weet u dat de mens net een huis is waar God graag in wil wonen, met alles wat hij heeft. Het woord van God wone volop in u, zegt de bijbel. Het woord van God samen met zijn heilige geest. Dat jonge stelletje met al hun spulletjes. Deur op slot. “Gekraakt” staat op een groot bord dat op de deur gespijkerd zit! Gekraakt, anderen erin, andermans spullen! Zelf hebben ze niets meer te zeggen!
Kijk, zo leefde ik met mezelf. Toen ik niet wist dat God in me wilde wonen met alles wat hij had. Gesloten! Gesloten voor anderen, mezelf en God: Gekraakt! Toch kwamen er vrede en nieuwe mogelijkheden, ook in mijn leven. (En ik weet in levens van velen met mij.) Voelt u zich gekraakt, niet baas in eigen huis, onrustig en angstig, eigenlijk nooit zeker van u zelf.
Weet: God wil in u wonen, u helemaal reinigen, helpen, helen en dan u in vrede met uzelf en anderen laten leven! In vrede ... èchte vrede van binnenuit. Als je díe vrede zoekt; bidt daarom en je zult het vinden! Gods  oog rust op u. Hij ziet uw levenshuis en staat al voor de deur, met alles wat hij heeft, en dat is niet mis! Daar kun je van genieten! Een leven lang!

 

 

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.