Orgaantransplantatie

Orgaantransplantatie

De medische wetenschap is zo ver: Orgaantransplantatie. Een nier niet goed, niertransplantatie biedt uitkomst, hoornvliestransplantaties voor een nieuwe visie en zo voort. Zelfs harttransplantatie is mogelijk. Moderne middelen maken meer mogelijk dan men zou denken. Moderne mogelijkheden?
In de Bijbel lees ik ,dat God die harten en nieren doorzoekt ,ons van een hart van steen weer een hart van vlees kan geven. Dat is pas orgaantransplantatie. O nee, want bij orgaantransplantatie bent u afhankelijk van het orgaan van een overleden mens. En hoe was dat orgaan? Als God uw innerlijk vernieuwt ,bent u alleen afhankelijk van Hem, die Jezus voor u deed sterven op Golgotha. Jezus ging de dood in voor ons, opdat wij het leven zouden hebben. Leven i n overvloed. In Zijn striemen zijn wij genezen. Genezen van verkilling van het hart van steen dat er in ons groeide. O nee, niet van de ander hoeven we iets te hebben als God ons geneest. Als Hij uw hart, uw leven mag vernieuwen dan doet Hij dit, door en door met u alleen in Zijn omgang met u.
Bij de orgaantransplantatie is er het risico van de verstoting, het afstoten van het nieuwe orgaan als dit plaats vindt, is de dood onvermijdelijk. Weet u, Als u Gods liefde afwijst, Hij, die u wil genezen, als u die verstoot, afstoot dan kunt u geen herstel vinden en is de dood ook onvermijdelijk. Zonder God leeft u in de dood, in de geestelijke dood totdat ook uw lichaam sterft, dan leeft u niet meer in de geestelijke dood maar bent u in de eeuwige dood. Dit een boodschap voor een dagboek? Ja, het is nu de dag om het leven te kiezen, het eeuwige leven als u God nog niet toelaat in uw leven. Bidt tot Hem:

Doorgrond mij, o God en ken mijn hart toets mij en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg.Amen.

En Hij doet het!

 

 

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.