De Koninklijke Suite

De koninklijke Suite

Laatst sprak ik iemand, die in één van de grootste nederlandse hotels de koninklijke suite moest stofferen; er kwam koninklijk bezoek! Als bijvoorbeeld vroeger de sjah van Perzië kwam, werd de hele suite leeggehaald. De duurste tapijten uit Perzië werden gelegd, het duurste papier uit Parijs als behang geplakt; alles in perfect perzisch motief. Heel de suite werd voor duizenden euro’s opnieuw ingericht voor een mens.
Weet u, God de Koning der koningen wil in u wonen. En niet voor drie of vier dagen, of één of hooguit twee weken, om dan weer te vertrekken, als het feest voorbij is, het budget is uitgegeven! O nee, Hij wil al de dagen van uw leven in u wonen, in een koninklijke suite en Hij wil u van binnen reinigen, helen, diep in uw innerlijk Niet zoals de sjah om in een eigen sfeertje te kunnen leven tot genoegen van zichzelf.
O nee! Jezus wil u helemaal inwendig herstellen, opdat ú kunt leven, vrij en gelukkig, zonder wrok of haat, zonder angst of minderwaardigheidsgevoel.
Koninklijke suite. Of weet u niet, dat u een tempel bent van de Heilige Geest, die in u woont, althans: als u zich opent voor God! Ja, de hoteleigenaar moet de koninklijke suite ontsluiten als de koninklijke gasten komen, of hij nu wil of niet. Bij Jezus, Gods Zoon, gaat dat anders. Hij zegt: “Zie ik sta aan de deur van je hart en ik klop! En… àls je open doet, kom ik bij je binnen om maaltijd met je te houden.”
Ziet u, ú beslist, ú wilt of wilt niet! De sjah van Perzië? Als voorbeeld nog steeds. Als hij logeerde in het hotel dan werd de wijde omgeving afgezet. Niemand werd toegelaten, behalve zij, die er waren om hem te bedienen.
Jezus klopt en als Hij bij u binnen mag komen, komt Hij niet om bediend te worden door u, maar om u te dienen. Is dat Godsdienst? Ja, overgave aan Hem, die zijn Zoon gaf voor u. Overgave en dan woont Hij graag in u, en voelt zich thuis in u, zoals u bent. Dan zult u meemaken wat er allemaal gaat veranderen in uw leven.

 

 

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.