De Psycholoog

De Psycholoog

Steeds meer mensen vinden de weg naar de psycholoog. Huwelijksproblemen? Burn out? Depressie? Hup, even naar de psycholoog. Die bekijkt uw gedrag, graaft in uw verleden, maakt een diagnose en een behandelingsplan en hup …………. we kunnen er weer tegen an. Hij vertelt er wel even bij dat U het helemaal zelf moet doen: in eigen kracht. Ook de rekeningen moet u in het ergste geval zelf betalen.
Weet u, Jezus zeide: Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast  bent en Ik zal u rust geven in uw  ziel.!!!

Omdat te krijgen mag U Jezus aannemen als uw redder en verlosser. Hij kent uw hart en zijn arm is nooit te kort om u te verlossen. Maar Jezus dringt zich niet op. U mag Hem uitnodigen om in uw hart te komen wonen. Door Jezus komt u tot God, die u al uw ongerechtigheden vergeeft. Hij troost in verdriet, Hij wil U helpen uw naaste te vergeven: dat geeft rust en genezing.
Maanden- ja zelfs jarenlange sessies zonder genezing bij de psycholoog? Welnee !!! U voelt pijn, verdriet en depressiviteit? Gods ogen doorzoeken de ganse aarde om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.  2kron. 16:9  U hoeft niet op een wachtlijst, niks geen eigen bijdrage omdat het ziekenfonds het niet vergoed, niks geen pilletjes tegen angst of depressies. 
Vertel uw gevoelens van angst, afwijzing en minderwaardigheid aan Jezus. Hij kent uw gevoelens ,maar doet er niks mee tótdat u erom vraagt. Jezus klopt aan de deur van uw hart maar u mag beslissen om die deur te openen. Kost dat kracht? Kost dat geld? Zegt Jezus dat u maar even moet wachten? Oh nee ! Hij geeft direct en zonder verwijt, u ontvángt in plaats van te betalen, in 1 minuut tijd van gebed in plaats van 50 minuten consult.
Gaat u mee bidden?
Dank u wel ,Jezus dat ik zelf mag beslissen om mijn hart aan u te geven. Dank u wel Jezus, dat u al mijn lasten op u genomen hebt, door voor mij aan het kruis te sterven. Dank u wel dat u mij in Jezus naam macht hebt gegeven over verwerping en verdrukking die ook mij zolang in hun greep hebben gehouden. Dank u wel ,dat ik mijn oude leven mag afleggen en dat ik met U in een nieuw leven mag wandelen. Ik wil u bidden Heer, dat u mijn leven wilt vormen naar het plan dat u met mij heeft. U bent het die mijn wil kan versterken door de kracht van Heilige Geest. Ik wil u danken Vader dat ik uw kind mag zijn. Amen.

 

 

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.