Straatlantaarns

Straarlantaarns

Opeens, ’s avonds ... floep, en daar branden de lantaarns, even een flikkering en het licht gaat op in de straat. Straatverlichting. Soms echte luxe, op sommige plaatsen hard nodig. Geen verlichting, geen zicht op de weg, de berm, de huizen, de op- en afritten.
Geen licht, geen zicht, geen zicht, geen leven! En voor een enkel moment is dat minder erg, of voor een enkele donkere hoek in een stadswijk. Maar weet u, erger wordt het als de wereld in het donker is, als noden en spanningen het duister doen toenemen: geen licht, geen uitzicht ... geen leven.
De Bijbel zegt:
"Sta op, wordt verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, duisternis bedekt de aarde en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en over u zal zijn heerlijkheid gezien worden."  Jes.60:1,2
Dat is wat. God gaf zijn Zoon Jezus, als het Licht der wereld en Hij zal in u zijn licht geven, zijn oplossingen, zijn vrede door de kracht van zijn Geest en zijn Woord.
Zomaar ...? Nee, de Bijbel zegt: “Sta op ... wordt verlicht!” Sta op ... zeg: God hier ben ik, hier sta ik voor U, verlicht mij. En God zal u verlichten van binnenuit, vanuit het diepst van uw hart. Straatverlichting ... ja, alleen daar, waar de lantaarns staan. Het Licht, dat u gaat verlichten, als u opstaat en ... naar God gaat, zal u àl de dagen van uw leven verlichten.
De Bijbel zegt:
"Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want  U bent bij mij!" Ps. 23:4
Dan heeft u licht, dan heeft u zicht, dan heeft u leven. Leven in overvloed!

 

 

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.