De Kampioen

De kampioen

Op de schouders met hem. Op de schouders en een ererondje en daar ging hij; de winnaar, de kampioen van de sportprestatie. Op de schouders, en tienduizenden juichten hem toe. Op de schouders ... Bescheiden ... sympathiek na zo’n prestatie alsof hij verbaasd was over zoveel lof om zijn prestatie. Op de schouders. Ja, mensen verdrongen zich om hem heen. Hoogwaardigheidsbekleders probeerden in zijn buurt te komen. Op de schouders. Zo zijn wij mensen. Het sterke, het gezonde vereren we, dragen we! En het zwakke? Het mislukte, gestruikelde, uit het evenwicht gebrachte? Op de schouders ... Meenemen naar de finish? Elk voor zich en dan ... één op de schouders.
Weet je, ik dacht aan die ene, die het zwakke opzoekt, het kreupele, en als Hij het gevonden heeft, tilt Hij het met blijdschap op zijn schouders; thuisgekomen roept Hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen: “Verblijd u met mij, want ik heb mijn schaap gevonden.” “Mijn schaap”. Dat is het woord van een herder. De herder is altijd in de buurt van het zwakke, zoekt deze tot Hij het vindt en draagt het. Die Herder ... dat is Jezus en Hij wil een herder zijn voor u en een ieder die Hem aanneemt. Op de schouder ... zeker. Maar dan als je zwak bent, moe en niet meer kunt.
Op de schouders. Geaccepteerd door één die juist in moeite je vriend wil zijn. En die vriendschap blijft ook als er na een jaar weersomstandigheden zijn die tot nieuwe prestaties oproepen. Vriendschap voor het leven. Echt ... een Vriend in nood!

 

 

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.