Harttransplantatie

Harttransplantatie

U heeft daar vast wel eens van gehoord. Als een hart geteisterd wordt door dichtslibbende aderen, lekkende hartkleppen, delen van hartspieren die afsterven, dan heeft de medische wetenschap de mogelijkheid, om u in het uiterste geval een heel nieuw hart te geven.
Is uw ziel ook dichtgeslibd? Is uw hart versteend door de mensen die u pijn hebben gedaan? Ligt een hartaanval op de loer door onderhuidse stress? Bent u opgebrand? De psychologie wil u leren met al deze zaken om te gaan: Het moet slijten, verbreek de relatie. U moet er mee leren leven, het hoort bij u. De pijn en het verdriet stapelen zich op. U wordt afhankelijk van de psycholoog.
God heeft een heel andere kijk op deze zaak. De bijbel zegt:
"Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven." (Ezechiël 36:26)
Is dat niet de mooiste harttransplantatie die u zich kunt voorstellen voor uw leven?
Jezus vergaf de mensen, die Hem pijn deden, die Hem verloochend en verraden hebben, die Hem gekruisigd hebben. Dat kon Jezus omdat Hij kracht van God, zijn Vader, ontving. Vanuit een diepe relatie met zijn Vader heeft Hij overwonnen. De Vader had Hem lief. Jezus is opgestaan. Zo heeft de Vader ook u lief. Hij heeft ook u gemaakt naar zijn beeld. U mag zelf een keus maken van God. U kunt tegen God zeggen dat u zijn kind wil zijn, dan wil Hij uw Vader zijn. De bijbel spreekt dan in Mattheus7 vers 11: ''Hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemelen is het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.''
God wil u door zijn Heilige Geest kracht geven, om mensen die u pijn hebben gedaan ,te vergeven. Hij wil u weer helpen om uw naaste lief te hebben. Hij wil verbroken relaties herstellen. Sterker nog: God kan oneindig veel meer doen dan wij kunnen bidden of beseffen.
Bidt U met mij mee, wacht niet tot het uiterste: Almachtige God en Vader, Schepper van hemel en aarde. Ik wil uw kind zijn. Dank U, dat U mijn hart van steen wilt wegnemen en een nieuw hart van vlees geeft. Dank U dat U mijn ongerechtigheden vergeeft. Dank U, dat U mijn krankheden geneest door het bloed van Jezus, uw Zoon, die Zijn leven voor mij heeft gegeven. Wilt U mij troost geven door de kracht van de Heilige Geest voor het vele verdriet en de pijn die ik in mijn leven heb opgelopen. Ik wil u danken Vader dat ik met U een relatie mag aangaan. Ik wil U danken ,dat U mijn leven wilt vernieuwen van dag tot dag. Amen.

 

 

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.