Waterleiding

Waterleiding

Zonder waterleiding geen water. Daar waar een waterleiding is, kun je water verwachten. Tot in de hoogste flat. Als het water maar genoeg onder druk gezet wordt, komt het hoog genoeg, hoog, voor de hoogste bewoner. Onder druk.
Ja, zo is het ook vaak bij mensen. Hoe meer druk, hoe hoger de prestaties. Prestaties voor de hoogste baas, dan vaak de hoogste druk. Zo is het onder mensen.
Jezus zei echter:
“Bij u zal het heel anders zijn. Wie van u de meeste wil worden zal aller dienaar zijn.”
Druk? Waterdruk?
“Wie dorst heeft kome tot Mij”, zei Jezus, “en drinke. En het water dat Ik hem geven zal, zal een fontein worden, die opspringt ten eeuwigen leven.”
Dit zei Hij van de heilige Geest, die men kon ontvangen. Onder druk? Nee! Wie dorst heeft van binnen, die kome en drinke! En het water in hem zal opspringen!
O nee, niet door druk, niet door geweld van ‘je moet zo nodig’ en ‘je mag beslist niet.’ Niet door kracht of door geweld, maar door Gods Geest zal het gebeuren dat er in u liefde opspringt als een fontein. Blijdschap, vrede, geduld, zelfbeheersing, trouw.
Een fontein, die hoog genoeg opspringt om op de hoogste berg, waar u nu nog tegen opziet, u te verfrissen, u te verkwikken, u te leiden en te sterken.
Leiding. Waterleiding? Ja, maar dan leiding door de heilige Geest en dat gaat zonder druk! Maar wel verfrissend. Ook voor u!

 

 

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.