Zwembad

Zwembad

Deze dag ging ik naar een zwembad in de buurt. Heerlijk zoals je je in een zwembad kunt bewegen, als je zwemmen kunt! Of je nu duikt of zwemt, op je rug of op je zij, altijd en overal voel je de opwaartse druk van het water. Toen dacht ik aan God. Het hart van God, onze Vader.
Kent u dat, dat hart van God draagt altijd, als u zich er aan toevertrouwd, zich er aan overgeeft. Net als het water; alleen een zwembad heeft een ondiep gedeelte. Als je daar in duikt, daar verkeerd in terecht komt, dan stoot je je hoofd, dan breek je je nek. Als je niet uitkijkt dan breekt je dat op.
Zo is God niet. Zijn hart is zo ruim, Zijn liefde zo groot, Zijn trouw zo eindeloos. Bij God raak je nooit de bodem of de zijkant. Bij God stoot je nooit je neus; zoveel ruimte is er bij God! Jezus zegt dan ook: “Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven.” God zegt: Kom, zullen we samen eens richting kiezen in je leven? “Al waren je zonden als scharlaken, ze zullen worden als witte wol. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen zijn als sneeuw.”
Geen bekrompen wetten, die stoten of kwetsen, maar eindeloze ondersteuning vanuit Gods liefde tot u. Waarom? Hij heeft u gemaakt, daarom! Daarom wil Hij u genezen. Daarom wil Hij u reinigen van alles wat fout ging of u dwars zit.
Weet u, voor het zwembad moest ik een kaartje kopen. Voor Gods liefde is al betaald door Jezus; ook voor u ... ongelooflijk? Het enige wat u te doen heeft is te geloven en te vragen:

“Heer neem mij aan zoals ik ben. Reinig mij.
Draag mij in uw liefde. Ik kom tot U.”

En God wijst niemand af. God verwerpt niemand. Hij zegent, maakt gelukkig ... Als u tot Hem gaat ... ook u!

 

 

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.