Brand

Brand

Plotseling was het er; Brand!!! Sirenes, hollende mensen,rook en brandlucht! En toen alles zogezegd voorbij was, de brand geblust, stonden er nog slechts zwarte spanten, zwarte muren en wat puinresten, rokend, smeulend, stinkend.
Brand! Uitslaande brand. Vernielend, verslindend! Niets ontziend! En onder al dat puin, hoe kon het, twintig brandkasten, onaangeroerd, ongedeerd, onbeschadigd. Twintig brandkasten, ja, want in dat afgebrande pand was een brandkasten showroom ondergebracht. Meer beproefd op de werkelijkheid kón niet, zou je zo zeggen.
De Bijbel spreekt ook eens over een “vuurgloed”. -Laat de vuurgloed, die tot beproeving dient,je niet bevreemden- Alsof u niets overkomt, want: Als Gods geest in je woont, de geest van heerlijkheid, dan krijg je strijd, moeite, druk, dan gaat de satan te keer. Maar, na elke strijd overwinning. En hoe groter de strijd, hoe groter de overwinning; hoe groter “Heerlijkheid”. We zijn er voor gemaakt om er tegen te kunnen. De brandkastenfabrikant wist: Mijn kasten kunnen er tegen, Ze komen er door!
Zo ook God. Hij weet wat maaksel u bent. Hij kent u vanaf uw eerste begin, en weet wat u kunt hebben. Ja, weet dat u niet boven vermogen verzocht wordt, boven draagkracht moet lijden. Veel mensen geven God de schuld van de strijd in hun leven. God heeft mij deze moeite deze strijd gegeven deze vuurgloed, zeggen ze óf had God dat niet kunnen voorkomen? Ik denk: Net zo min als een brandkastenfabrikant pyromaan is, of verplicht om bij de brandweer te werke, net zo min is God de schuldige van uw strijd, of verplicht om die te voorkomen! Laten we de schuld geven aan de dief, de rover, de mensenmoordenaar van den beginne. Die is er op uit om te stelen, te slachten en de verdelgen. Weet u, dat is de duivel. Ja ... niemand anders. Nou wat je daar mee kunt? Alles. Als u dat aanneemt! Want, een pyromaan is altijd angstig en zo maar te verjagen. De Bijbel zegt:

Nader tot God en Hij zal tot u naderen, Biedt weerstand aan de duivel en hij zal van je vluchten!

Strijd? Ja, maar zo óók grote mogelijkheden!

 

 

Copyright Stichting de Wegwijzer
Website laten maken door Best4u Group B.V.